VOICE Studie: Community of practice compleet

1 juni 2023

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg vormen de benodigde ‘Community of Practice’ waarmee de resultaten uit de literatuurstudie worden besproken en getoetst aan de praktijk. Cliënten, zorgverleners en bestuurders uit deze 6 regio’s gaan in gesprek met de onderzoekers over de praktijk en hun ervaringen met betrekking tot het organiseren van integrale geboortezorg en de mogelijke effecten daarvan. Wat is geïmplementeerd op het gebied van integrale geboortezorg? Wat (nog) niet? Wat werkt bevorderend en wat juist niet? Samen met 6 VSV’s/IGO’s gaan de onderzoekers de komende maanden aan de slag om hier meer inzicht en duidelijkheid in te krijgen. Ook het literatuur onderzoek is in volle gang. Naar verwachting wordt deze in de zomer afgerond. Meer informatie>>

Over de VOICE studie

VOICE staat voor Variations in Organisation of Integrated CarE.  In de VOICE studie wordt onderzocht welke elementen van geboortezorgorganisatie verband hebben met de gezondheid van moeder en kind, met de ervaringen van cliënten en zorgverleners, en met zorgkosten en/of zorgprocessen. Integrale geboortezorg is een erg actueel onderwerp. Maar een eenduidige definitie ontbreekt. Omdat integrale geboortezorg hoog op de agenda’s van de geboortezorgpartijen staat en iedereen vanuit eigen perspectief een (eigen) belang heeft bij de organisatie ervan ontstaat dan ook vaak een spraakverwarring en onderlinge irritatie. Met De VOICE studie willen we een bijdrage leveren aan het constructieve gesprek over de organisatie van integrale geboortezorg en de doelen die we daarmee willen bereiken.

Integrale geboortezorg

Voor de VOICE studie spreken we van integrale geboortezorg wanneer netwerk(en) van verschillende zorgverleners en organisaties binnen de geboortezorg en andere sociale sectoren samenwerken om toegankelijke en gecoördineerde zorg te verlenen aan vrouwen (en partners) die zwanger willen worden, zwanger zijn en/of maximaal 6 weken geleden bevallen zijn

Hoe ziet het onderzoek eruit?

De VOICE-studie is gestart op 1 maart 2022 en loopt tot september 2026. Het onderzoek is gestart met een Scoping Review; met een brede, transparante en gestructureerde search doorzoeken de onderzoekers de literatuur naar manieren van organisatie van integrale geboortezorg en de daarbij beschreven verbanden met gezondheid van moeder en kind, ervaringen van cliënten en zorgverleners, de zorgkosten en/of zorgprocessen. Hierna worden de resultaten uit de literatuur besproken met een ‘Community of Practice’; de 6 VSV’s/IGO’s die zich hebben aangemeld. Dit is een kwalitatief onderzoek met behulp van focusgroepen en interviews.

Vervolgens worden met de opbrengst uit literatuuronderzoek en de gesprekken met de Community of Practice vragenlijsten ontwikkeld die aan alle VSV’s in Nederland worden voorgelegd.

Op basis van het geleerde in en in samenwerking met de praktijk hoopt het onderzoeksteam tools beschikbaar te kunnen stellen waarmee VSV’s en IGO’s integrale geboortezorg verder kunnen organiseren.

Onderzoeksteam

Het onderzoek wordt geïnitieerd en uitgevoerd door Amsterdam UMC. Jolanda Liebregts, MSc. is promovenda op de VOICE studie. Prof. Dr. Ank de Jonge en Prof. Dr. Jan Jaap Erwich zijn promotoren. Prof. Dr. Corine Verhoeven en Dr. Eline de Vries zijn copromotoren. Vanuit verschillende organisaties binnen de geboortezorg is een afvaardiging vertegenwoordigd in de VOICE studiegroep en de VOICE- adviesraad. Met deze brede vertegenwoordiging uit het geboortezorgveld hoopt het team de resultaten uit de VOICE studie te kunnen duiden en praktisch beschikbaar te maken voor het geboortezorgveld. Meer informatie>>


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...