Verzoek tot uitstel aanlevering indicatoren Integrale geboortezorg 2022

6 april 2023

De leden van de werkgroep indicatoren integrale geboortezorg (KNOV, Bo geboortezorg, NVOG, NVK, Federatie van VSV’s, Patiëntenfederatie Nederland, ZN en de NVZ) hebben bij Zorginstituut Nederland een verzoek ingediend voor uitstel van de aanlevering van een deel van de indicatoren van de Integrale geboortezorg verslagjaar 2022. Landelijk ontbreken er nog ca. 60.000 eerstelijns records (36%). Het aantal missende gekoppelde records is dusdanig dat geen adequate, betrouwbare indicatoren gerealiseerd kunnen worden. Ze wijken teveel af van 2020.

De aanleverproblemen worden veroorzaakt door het feit dat de leveranciers van de Verloskundige Informatiesystemen wederom extra geld vragen om aanpassingen in hun systemen aan te brengen zodat de data op de juiste manier geëxporteerd kunnen worden naar Perined.

De verwachting is dat in het najaar wel een complete aanlevering zal zijn gerealiseerd.

Wil je meer weten? De officiële brief die naar het Zorginstituut Nederland is verstuurd, kun je hieronder lezen.


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.