Verzoek tot uitstel aanlevering indicatoren Integrale geboortezorg 2022

6 april 2023

De leden van de werkgroep indicatoren integrale geboortezorg (KNOV, Bo geboortezorg, NVOG, NVK, Federatie van VSV’s, Patiëntenfederatie Nederland, ZN en de NVZ) hebben bij Zorginstituut Nederland een verzoek ingediend voor uitstel van de aanlevering van een deel van de indicatoren van de Integrale geboortezorg verslagjaar 2022. Landelijk ontbreken er nog ca. 60.000 eerstelijns records (36%). Het aantal missende gekoppelde records is dusdanig dat geen adequate, betrouwbare indicatoren gerealiseerd kunnen worden. Ze wijken teveel af van 2020.

De aanleverproblemen worden veroorzaakt door het feit dat de leveranciers van de Verloskundige Informatiesystemen wederom extra geld vragen om aanpassingen in hun systemen aan te brengen zodat de data op de juiste manier geëxporteerd kunnen worden naar Perined.

De verwachting is dat in het najaar wel een complete aanlevering zal zijn gerealiseerd.

Wil je meer weten? De officiële brief die naar het Zorginstituut Nederland is verstuurd, kun je hieronder lezen.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...