Verruiming geboortezorgmaatregelen

8 mei 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 6 mei jl. hebben de geboortezorgpartijen gekeken naar mogelijke verruimingen binnen het huidige pandemieprotocol. Zowel de maatschappelijke als de medische mogelijkheden rondom zorgverlening zijn bekeken. Er is gehoor gegeven aan de vraag van de zwangere om haar partner als direct betrokkene bij de verloskundige controles aanwezig te laten zijn. Nadrukkelijk blijft gelden dat het risico op verspreiding van Corona beperkt wordt door minder fysieke contactmomenten en de geldende maatregelen over hygiëne en afstand houden. Onderstaande opties voor verruiming kunnen vanaf 11 mei worden toegepast, mits in overeenstemming met lokaal beleid en capaciteit en met de vraag terughoudend te blijven:

  • Partner kan mee naar consulten, zowel in als buiten het ziekenhuis.
  • Partner kan mee naar echo’s. Rondom het SEO gelden de regels. (Check de link zorgvuldig ajb)
  • Er kan 1 extra iemand mee naast de partner bij de bevalling, indien dit gewenst is door de zwangere.

Bij alle bezoeken is het van belang niet alleen bij de zwangere, maar ook bij de partner vooraf te screenen op COVID-19 symptomen en dient de 1,5 meter afstand in wachtkamer en onderzoekskamer te worden gehandhaafd, zie ook de FMS-leidraad ‘persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-19 en de NHG-standaard persoonlijke bescherming.

NB:
Het kan zijn dat de uitbreiding niet in overeenstemming is met het beleid van ziekenhuizen, echocentra en verloskundigenpraktijken om de toestroom van patiënten te beheersen. De opties moeten besproken worden binnen de VSV’s om lokaal duidelijk beleid te hebben. Wanneer in een verloskundigenpraktijk, echocentrum of ziekenhuis een ander beleid geldt dan wat hierboven is voorgesteld, mag men beredeneerd en onderbouwd afwijken in afstemming met de partners in de lokale of regionale geboortezorg.


Lees ook

22 maart 2023
Corona

Update uitgangspunten corona testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan algemene...
17 januari 2023
Corona

Zwangere vrouw heeft bekende en te verwachten bijwerkingen na coronavaccinatie

Vrouwen die een eerste coronavaccinatie ontvingen tijdens de zwangerschap gaven aan bijwerkingen te hebben ervaren die te verwachten zijn na...
14 september 2022
Corona

Zwangerschap en boosterprik

Binnenkort start de boostervaccinatie campagne (herhaalprik) voor COVID-19. Alleen personen die de basisserie van de COVID-19-vaccinatie al hebben ontvangen, komen...