Nieuws Verruiming geboortezorgmaatregelen

Verruiming geboortezorgmaatregelen

8 mei 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 6 mei jl. hebben de geboortezorgpartijen gekeken naar mogelijke verruimingen binnen het huidige pandemieprotocol. Zowel de maatschappelijke als de medische mogelijkheden rondom zorgverlening zijn bekeken. Er is gehoor gegeven aan de vraag van de zwangere om haar partner als direct betrokkene bij de verloskundige controles aanwezig te laten zijn. Nadrukkelijk blijft gelden dat het risico op verspreiding van Corona beperkt wordt door minder fysieke contactmomenten en de geldende maatregelen over hygiëne en afstand houden. Onderstaande opties voor verruiming kunnen vanaf 11 mei worden toegepast, mits in overeenstemming met lokaal beleid en capaciteit en met de vraag terughoudend te blijven:

  • Partner kan mee naar consulten, zowel in als buiten het ziekenhuis.
  • Partner kan mee naar echo’s. Rondom het SEO gelden de regels. (Check de link zorgvuldig ajb)
  • Er kan 1 extra iemand mee naast de partner bij de bevalling, indien dit gewenst is door de zwangere.

Bij alle bezoeken is het van belang niet alleen bij de zwangere, maar ook bij de partner vooraf te screenen op COVID-19 symptomen en dient de 1,5 meter afstand in wachtkamer en onderzoekskamer te worden gehandhaafd, zie ook de FMS-leidraad ‘persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-19 en de NHG-standaard persoonlijke bescherming.

NB:
Het kan zijn dat de uitbreiding niet in overeenstemming is met het beleid van ziekenhuizen, echocentra en verloskundigenpraktijken om de toestroom van patiënten te beheersen. De opties moeten besproken worden binnen de VSV’s om lokaal duidelijk beleid te hebben. Wanneer in een verloskundigenpraktijk, echocentrum of ziekenhuis een ander beleid geldt dan wat hierboven is voorgesteld, mag men beredeneerd en onderbouwd afwijken in afstemming met de partners in de lokale of regionale geboortezorg.


Lees ook

28 april 2022
Corona

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 21 april 2022 (versiebeheer zie onderaan pagina)  Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimale inzet van...
28 februari 2022
Corona

Quarantaineregels RIVM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis i.v.m. versoepelingen aangepast

In verband met de versoepelingen die in Nederland zijn ingaan, zijn enkele documenten bijgewerkt of verduidelijkt. Uitgangspunt blijft daarbij dat...
20 januari 2022
Corona

Wijziging quarantainebeleid COVID-19 voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Vanwege de aanzienlijke toename van het aantal besmettingen in Nederland door de omikronvariant en het reële risico op ontwrichtende effecten...