Veronique Esman (NVZ) nieuw bestuurslid CPZ

14 maart 2024

Het CPZ bestuur heeft per 1 januari 2024 Veronique Esman benoemd als bestuurslid op voordracht van de NVZ. Veronique volgt Wietske Vrijland op.

Veronique Esman, directeur NVZ en CPZ bestuurslid

Achtergrond

Veronique Esman is sinds 1 januari 2023 directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Daarvoor was ze 6 jaar branchedirecteur bij de Nederlandse GGZ. Veronique heeft ook 20 jaar ervaring bij de Rijksoverheid waar ze in haar laatste functie werkzaam was als directeur curatieve zorg bij VWS. Vanuit die functie heeft zij een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het CPZ. Met Veronique is het CPZ bestuur een zeer ervaren bestuurder rijker met diepgaande kennis van de brede zorgsector. Deze expertise en kennis zet ze de komende jaren ook graag in voor de integrale geboortezorg.

Veronique geeft aan graag een bijdrage te willen leveren aan de verdere vormgeving van de integrale geboortezorg. “Een vloeiende samenwerking tussen professionals in de keten van de geboortezorg is essentieel om de perinatale sterfte verder terug te dringen. Van belang is dat partijen goed en gelijkwaardig samenwerken en van elkaar leren. Ik hoop daar komende tijd een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.

Lees ook

14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.
25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...