Van ontmoeting naar kruisbestuiving; koepelorganisaties leren van elkaar

21 maart 2019

Met veel plezier ontving het CPZ Corrine Brinkman, coördinator ontwikkeling en implementatie en Annemarie Winckers, secretaris beleid en bestuur van de Nederlandse Diabetes Federatie. Het bezoek was zowel leerzaam als inspirerend.

Beide koepelorganisaties hebben de intentie om kennis en best practices te delen. Marleen Kruijt en Caroline Kalf van CPZ noemen de Zorgstandaard als voorbeeld: “Ook de Diabetes Federatie hanteert een zorgstandaard. Voor CPZ is het zeer leerzaam te horen wat er elders speelt.” Annemarie Winckers en Corinne Brinkman hebben op hun beurt met grote belangstelling gekeken naar de opzet van onze Implementatietool. Ze waren onder de indruk van de koppeling die per onderdeel wordt gemaakt tussen gerichte informatie uit de zorgstandaard, de bijbehorende regelgeving, best practices uit het veld en aanvullende informatie zoals bijvoorbeeld is gedeeld tijdens een digitale spreekuren.


Lees ook

25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV’s

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...