Van ontmoeting naar kruisbestuiving; koepelorganisaties leren van elkaar

21 maart 2019

Met veel plezier ontving het CPZ Corrine Brinkman, coördinator ontwikkeling en implementatie en Annemarie Winckers, secretaris beleid en bestuur van de Nederlandse Diabetes Federatie. Het bezoek was zowel leerzaam als inspirerend.

Beide koepelorganisaties hebben de intentie om kennis en best practices te delen. Marleen Kruijt en Caroline Kalf van CPZ noemen de Zorgstandaard als voorbeeld: “Ook de Diabetes Federatie hanteert een zorgstandaard. Voor CPZ is het zeer leerzaam te horen wat er elders speelt.” Annemarie Winckers en Corinne Brinkman hebben op hun beurt met grote belangstelling gekeken naar de opzet van onze Implementatietool. Ze waren onder de indruk van de koppeling die per onderdeel wordt gemaakt tussen gerichte informatie uit de zorgstandaard, de bijbehorende regelgeving, best practices uit het veld en aanvullende informatie zoals bijvoorbeeld is gedeeld tijdens een digitale spreekuren.


Lees ook

3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...
8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...