Nieuws Van NPS naar PREM in 2022

Van NPS naar PREM in 2022

2 december 2021

De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg heeft een wijziging in de indicatorenset Integrale Geboortezorg voor het verslagjaar 2022 aangebracht. Het betreft de indicator voor het meten van cliëntervaringen (NPS+). De aangepaste set is inmiddels goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland.

NPS+ cliëntervaringen meten in twee i.p.v. vier kwartalen

De meetperiode van indicator 9A en 9B (de NPS+indicator) voor verslagjaar 2022 wordt gewijzigd van het gehele verslagjaar naar de eerste helft van het verslagjaar. Voor de VSV’s betekent dit dus dat voor verslagjaar 2022 cliëntervaringen (NPS+) alleen in het 1e en 2e kwartaal van het jaar gemeten moeten worden.

Cliëntervaringen meten met de PREM

Aanleiding is het voorgenomen tripartite akkoord in de Werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg op de PREM Integrale Geboortezorg als vervanging van de NPS+ vragen, vanaf verslagjaar 2023, om cliëntervaringen te meten.

Vanaf de 2e helft 2022 is er voor de VSV’s alvast de mogelijkheid om, vrijwillig, met de PREM Integrale Geboortezorg te gaan meten. Dit om de overgang naar verslagjaar 2023 makkelijker maken. Het niet meer hoeven meten van de NPS+ helpt hierbij. Vandaar de inkorting van de meetperiode voor de NPS+ naar de 1e helft van 2022

Gezamenlijk overleg om met cliëntervaringen de zorg te verbeteren

De werkgroep Indicatoren voert in een breed gedragen, tripartiete overleg de belangrijkste wijzigingen stap voor stap door. De indicatorenset Integrale zorg is aan het Register van Zorginstituut Nederland aangeboden en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De set is vanaf vandaag gepubliceerd en te vinden op: https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/integrale-geboortezorg-indicatoren


Lees ook

21 juli 2022
Kwaliteit

Waardegedreven verbeteren

Wil je aan de slag met waardegedreven verbeteren? Op 29 september organiseert het Linnean een lustrum van 17:00-21:00 uur. In...
13 juli 2022
Kwaliteit

Terugkijken: Alle informatie over de nieuwe PREM

Vanaf 1 jan 2023 gaan we met de PREM Geboortezorg aan de slag!De Patient Reported Experience Measure, ofwel de PREM...
5 juli 2022
Kwaliteit

Terugkijken webinar Safety II: Patiëntveiligheid door te leren van de dagelijkse praktijk

Donderdag 30 juni organiseerden wij een webinar over patiëntveiligheid: Safety II. Wat houdt Safety II precies in en welke methoden...