Van NPS naar PREM in 2022

2 december 2021

De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg heeft een wijziging in de indicatorenset Integrale Geboortezorg voor het verslagjaar 2022 aangebracht. Het betreft de indicator voor het meten van cliëntervaringen (NPS+). De aangepaste set is inmiddels goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland.

NPS+ cliëntervaringen meten in twee i.p.v. vier kwartalen

De meetperiode van indicator 9A en 9B (de NPS+indicator) voor verslagjaar 2022 wordt gewijzigd van het gehele verslagjaar naar de eerste helft van het verslagjaar. Voor de VSV’s betekent dit dus dat voor verslagjaar 2022 cliëntervaringen (NPS+) alleen in het 1e en 2e kwartaal van het jaar gemeten moeten worden.

Cliëntervaringen meten met de PREM

Aanleiding is het voorgenomen tripartite akkoord in de Werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg op de PREM Integrale Geboortezorg als vervanging van de NPS+ vragen, vanaf verslagjaar 2023, om cliëntervaringen te meten.

Vanaf de 2e helft 2022 is er voor de VSV’s alvast de mogelijkheid om, vrijwillig, met de PREM Integrale Geboortezorg te gaan meten. Dit om de overgang naar verslagjaar 2023 makkelijker maken. Het niet meer hoeven meten van de NPS+ helpt hierbij. Vandaar de inkorting van de meetperiode voor de NPS+ naar de 1e helft van 2022

Gezamenlijk overleg om met cliëntervaringen de zorg te verbeteren

De werkgroep Indicatoren voert in een breed gedragen, tripartiete overleg de belangrijkste wijzigingen stap voor stap door. De indicatorenset Integrale zorg is aan het Register van Zorginstituut Nederland aangeboden en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De set is vanaf vandaag gepubliceerd en te vinden op: https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/integrale-geboortezorg-indicatoren


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...