Van NPS naar PREM in 2022

2 december 2021

De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg heeft een wijziging in de indicatorenset Integrale Geboortezorg voor het verslagjaar 2022 aangebracht. Het betreft de indicator voor het meten van cliëntervaringen (NPS+). De aangepaste set is inmiddels goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland.

NPS+ cliëntervaringen meten in twee i.p.v. vier kwartalen

De meetperiode van indicator 9A en 9B (de NPS+indicator) voor verslagjaar 2022 wordt gewijzigd van het gehele verslagjaar naar de eerste helft van het verslagjaar. Voor de VSV’s betekent dit dus dat voor verslagjaar 2022 cliëntervaringen (NPS+) alleen in het 1e en 2e kwartaal van het jaar gemeten moeten worden.

Cliëntervaringen meten met de PREM

Aanleiding is het voorgenomen tripartite akkoord in de Werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg op de PREM Integrale Geboortezorg als vervanging van de NPS+ vragen, vanaf verslagjaar 2023, om cliëntervaringen te meten.

Vanaf de 2e helft 2022 is er voor de VSV’s alvast de mogelijkheid om, vrijwillig, met de PREM Integrale Geboortezorg te gaan meten. Dit om de overgang naar verslagjaar 2023 makkelijker maken. Het niet meer hoeven meten van de NPS+ helpt hierbij. Vandaar de inkorting van de meetperiode voor de NPS+ naar de 1e helft van 2022

Gezamenlijk overleg om met cliëntervaringen de zorg te verbeteren

De werkgroep Indicatoren voert in een breed gedragen, tripartiete overleg de belangrijkste wijzigingen stap voor stap door. De indicatorenset Integrale zorg is aan het Register van Zorginstituut Nederland aangeboden en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De set is vanaf vandaag gepubliceerd en te vinden op: https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/integrale-geboortezorg-indicatoren


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.