VALID studie: Onderzoek naar Praktijkvariatie in de geboortezorg

4 september 2020

Er bestaat aanzienlijke praktijkvariatie in de geboortezorg, ook binnen Nederland. Er is nog weinig bekend over de mechanismen die in de Nederlandse geboortezorg tot variatie in zorg leiden en ook is onduidelijk in hoeverre die variatie eigenlijk ongewenst is. Daarom start de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) met de VALID studie, VAriation in Labour InDuction. Dit onderzoeksproject krijgt subsidie van ZonMW in het programma ‘ Zwangerschap en Geboorte’. De AVM werkt samen met het NIVEL, de VSV federatie, Het Buikencollectief, Midwifery Science (AVAG) en het LOQS (Consortium Limburg).

De VALID studie richt zich op variatie in de mate waarin de baring wordt ingeleid in VSV’s bij nullipare vrouwen met een aterme eenlingzwangerschap met een kind in hoofdligging. Aan de hand van de Perined database wordt beschreven hoe groot de praktijkvariatie tussen VSV’s  is en wordt onderzocht of er een relatie is met perinatale en maternale uitkomsten in VSV’s.

Daarnaast wordt in zes VSV’s geanalyseerd welke factoren bijdragen aan praktijkvariatie. Bij besluitvorming met cliënten over een eventuele inleiding zijn zorgprofessionals betrokken uit de eerste en tweede lijn. Het VALID onderzoek kijkt daarom niet alleen naar cliënten, maar ook naar de dynamiek en samenwerking tussen professionals binnen een VSV, inclusief de ontwikkeling van lokale richtlijnen en protocollen en de inbreng van cliënten.

Op basis van alle resultaten uit het onderzoek wordt in een expertmeeting vastgesteld welke praktijkvariatie ongewenst is en waarom. Aan de hand van de resultaten van het project worden in de eindfase van het project de zes deelnemende VSV’s ondersteunt om met inzet van hun eigen kwaliteitsprogramma de ongewenste variatie terug te dringen.

Voor het volledige artikel op kennispoort verloskunde en contactgegevens, kijk hier


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.