Vaderschap in Nederland

Overzicht
Home > nieuws > Vaderschap in Nederland

Vaderschap in Nederland, van willen naar doen 24 jun 2019

Vaders nemen nog weinig ouderschapsverlof op en passen hun werkschema vaak niet aan na de geboorte van een kind. Dit komt onder meer door gebrek aan steun op hun werk. Om dit te veranderen is een cultuuromslag nodig. Dat blijkt uit het rapport ‘The State of Dutch Fathers. Vaderschap in Nederland: van willen naar doen’ van Rutgers (Kenniscentrum seksualiteit) en met medewerking van TNO, dat onlangs is aangeboden aan minister Koolmees.

TNO werkt momenteel aan diverse projecten gericht op het veranderen en transformeren van hardnekkige gendernormen rondom ouderschap. TNO onderzoekt op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) hoe mannelijke en vrouwelijke werknemers met jonge kinderen arbeid en zorg combineren. Ook onderzoekt TNO de partnermodule binnen de groepsaanpak Centering Pregnancy voor toepassing tijdens de zwangerschap. De partnermodule richt zich op het bevorderen van de betrokkenheid van aanstaande vaders bij de zwangerschap, bevalling en zorg voor hun kind. Tevens schrijft TNO mee aan een whitepaper op dit thema. TNO werkt binnen deze projecten samen met (aanstaande) ouders, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, werkgevers, onderzoekers en het ministerie van SZW.

Bron: https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2019/6/vaderschap-in-nederland-van-willen-naar-doen/