Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS

3 april 2020

Geplaatst op 3 april 2020

Onderstaande tekst wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 3 april 2020). kijk hiervoor op https://www.nvog.nl/actueel/registratie-van-covid-19-positieve-zwangeren-in-nethoss/

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland.
Tot 29-3-2020 zijn in totaal 41 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. De Grafiek geeft een overzicht van het aantal meldingen per periode. Van de 41 meldingen, hebben we al van 29 casus aanvullende informatie ontvangen.

Partus
Van deze binnengekomen casus zijn 18 vrouwen nog zwanger en 11 vrouwen inmiddels bevallen. Twee van de elf vrouwen zijn bevallen middels sectio, beide vanwege niet-vorderende baring. In drie casus werd een rectovaginale swab verricht en in twee ook een swab van vruchtwater en placenta. In alle gevallen waren de resultaten negatief voor COVID-19.
Eén vrouw is postpartum opgenomen met een bilaterale pneumonie en heeft vervolgens twee dagen geïntubeerd gelegen op de IC. De testen voor COVID-19 waren op dat moment negatief. Pas enkele weken later bleek een nieuw afgenomen test positief te zijn.

Zwangerschap
Van de 18 nog zwangere vrouwen, zijn 16 vrouwen in thuisisolatie met milde klachten. Er werd tot nog toe geen verhoogd risico op vroeggeboorte gezien, en bij geen van de vrouwen werden corticosteroïden gegeven. De meest voorkomende beschreven klachten zijn koorts (61%) en hoesten (67%).

Therapie
In acht casus is gestart met antibiotica. Er is geen behandeling met antivirale middelen of andere medicatie als hydroxychloroquine gestart. Van de 18 zwangere vrouwen is bij 3 vrouwen beschreven dat zij opgenomen zijn of zijn (geweest) op de afdeling obstetrie en zuurstof hebben ontvangen middels een O2 masker. In ten minste één1 casus is deze therapie inmiddels weer gestopt.

Neonataal
Geen van de neonaten werd positief getest op COVID-19. Eén pasgeborene werd opgenomen op de afdeling neonatologie, vanwege een andere reden dan COVID-19. Zeven neonaten kregen borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Hoe werkt de registratie?
De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis. We hebben de verloskundigen uit de eerste lijn ook gevraagd om casus via de contactpersonen te melden. De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een positieve melding is gedaan, wordt vervolgens een ‘case report form’ verzonden met aanvullende vragen.
Tot nu toe gaat het melden van de casus goed en wordt het ‘case report form’ snel ingevuld en teruggestuurd, waarvoor veel dank. Als feedback hebben we van een aantal contactpersonen gehoord dat het ‘case report form’ behoorlijk lang is en het invullen ervan daardoor tijd vergt. Wij streven ernaar om het formulier in te korten zodra we meer zicht hebben op de inkomende data. Tot die tijd hopen we dat er toch tijd gevonden kan worden om het formulier in te vullen, ondanks de eisen die deze drukke periode aan ons allen stelt.
Aangezien er via NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de informatie die via het RIVM beschikbaar is.
Maandag 6 april volgt een nieuwe vragenlijst voor casus tussen 29 maart en 5 april. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl.

Grafiek


Lees ook

22 maart 2023
Corona

Update uitgangspunten corona testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan algemene...
17 januari 2023
Corona

Zwangere vrouw heeft bekende en te verwachten bijwerkingen na coronavaccinatie

Vrouwen die een eerste coronavaccinatie ontvingen tijdens de zwangerschap gaven aan bijwerkingen te hebben ervaren die te verwachten zijn na...
14 september 2022
Corona

Zwangerschap en boosterprik

Binnenkort start de boostervaccinatie campagne (herhaalprik) voor COVID-19. Alleen personen die de basisserie van de COVID-19-vaccinatie al hebben ontvangen, komen...