RCOG-richtlijn Coronavirus (NVOG, KNOV, NVK, RIVM)

17 maart 2020

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met COVID-19 bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij de algehele populatie.

De gegevens die gepubliceerd zijn in de Lancet op 12 februari 2020 (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30360-3) lieten bij 9 zwangere patiënten in het derde trimester milde ziekteverschijnselen zien, bestaande uit o.a. algehele malaise, koorts en hoesten. De neonatale uitkomst was in alle gevallen goed, en het virus werd bij geen van de kinderen aangetoond.
Zie ook het artikel ‘Novel corona virus disease (COVID19) in pregnancy: What clinical recommendations to follow?‘ van 5 maart 2020 (https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aogs.13836?fbclid=IwAR2FkbGNGrGF7aiyUSY8_92QkNcluhVDaEVYkkXanKQii6KlG8y71nBNwhU#.XmKcSui400I.facebook).

Omdat er nog niet veel data beschikbaar zijn over zwangere vrouwen en hun kinderen hebben de NVOG, KNOV, NVK en RIVM besloten de RCOG-richtlijn te volgen https://www.rcog.org.uk/coronavirus-pregnancy.

Wij verwijzen dan ook naar de algemene informatie van het RIVM ten aanzien van maatregelen die men dient te treffen bij een verdenking op een infectie met COVID-19 en naar de voorzorgsmaatregelen in de thuissituatie en binnen uw ziekenhuis indien er zich een patiënt presenteert met klachten die kunnen wijzen op een infectie met COVID-19 (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19).

Uit eerdere coronavirusepidemieën als SARS-CoV en MERS-CoV is bekend dat zwangere vrouwen een risicogroep vormden met betrekking tot respiratoire problemen. Mocht deze situatie zich ook bij COVID-19 voordoen, zullen wij deze informatie samen met het RIVM met u delen. Hiervoor is o.a. een registratie opgezet die op internationaal niveau zal verlopen door gebruik te maken van de registratiesystemen die zijn aangesloten bij de International Network of Obstetric Survey Systems (INOSS). In Nederland is dit de Netherlands Obstetric Surveillance System (NethOSS). Omdat de NVOG belang hecht aan het verzamelen van data over zwangerschap en een infectie met COVID-19 vragen wij zorgverleners alle zwangeren met een infectie met COVID-19 in thuisisolatie of opgenomen in een ziekenhuis, te melden via NETHOSS. De ziekenhuizen kunnen registreren via de gebruikelijke route (verloskundigen en huisartsen kunnen hier ook gebruik van maken); de aangestelde Nethoss contactpersonen ontvangen beveiligde registratiemails (bij vragen: info@nethoss-perined.nl).

Bij het vaststellen van een infectie met COVID-19 bij zwangere vrouwen in de eerste lijn adviseren wij ruggenspraak te houden met de gynaecoloog uit de tweede of derde lijn. Bij opname van zwangere vrouwen met respiratoire problemen en noodzaak tot (IC)-opname, kunt u uiteraard contact opnemen met de NVOG, pijler FMG.

Bijgevoegde ‘Flowchart COVID-19’ kan van hulp zijn om richting te geven aan beleid. Evenals het overzicht met ‘Veel gestelde vragen zwangere vrouwen over COVID-19’.


Lees ook

22 maart 2023
Corona

Update uitgangspunten corona testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan algemene...
17 januari 2023
Corona

Zwangere vrouw heeft bekende en te verwachten bijwerkingen na coronavaccinatie

Vrouwen die een eerste coronavaccinatie ontvingen tijdens de zwangerschap gaven aan bijwerkingen te hebben ervaren die te verwachten zijn na...
14 september 2022
Corona

Zwangerschap en boosterprik

Binnenkort start de boostervaccinatie campagne (herhaalprik) voor COVID-19. Alleen personen die de basisserie van de COVID-19-vaccinatie al hebben ontvangen, komen...