Unieke opleiding tot Kinderwensconsulent

7 juni 2019

DOELSTELLING Via een unieke  vorming wil ons Kinderwens Expertisenetwerk zorgverleners bijscholen om (kinderwens)ouders  professioneel te ondersteunen in deze kwetsbare periode van hun leven.
Kinderwens ExpertiseNetwerk heeft bijna 9 jaar expertise opgebouwd in de psychosociale hulpverlening voor ouders met kinderwens. Sedert kort hebben we ook een kinderwenshuis in Zwolle geopend. Van daaruit willen we ook doorverwijzen naar het bestaand zorgnetwerk voor zorgverleners

Module 1: Kiezen voor kinderen 

In de eerste module ligt de focus op het thema “Kiezen voor kinderen”. Vanuit een maatschappelijk oogpunt benaderen we hoe jongeren denken over toekomend ouderschap en hoe je dit met hen kan bespreken in de praktijk via creatieve werkvormen. We staan vervolgens stil bij wat het betekent voor volwassenen om kinderen te krijgen in deze maatschappij. We leren via het inzetten van bepaalde methodieken hen te laten reflecteren over dit specifieke thema. Indien zij een actieve kinderwens hebben, leer je hen correct te informeren en begeleiden in de aanloop naar een gezonde zwangerschap.


Module 2: Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is 

 In deze tweede module ligt de focus op de impact van een onvervulde kinderwens op de 8 levensdomeinen van kinderwensouders. We leren het beslissingsproces begeleiden indien zwanger worden niet vanzelfsprekend is. Het medische luik van de medisch geassisteerde voortplanting wordt grondig bestudeerd, maar voornamelijk de impact die deze behandelingen op mannen en vrouwen hebben in al zijn facetten. We leren een gespreks-groep professioneel modereren. Aan het einde van deze module staan we stil bij het ethische vraagstuk “Hoe ver gaan we in deze behandelingen?”.


Module 3: Als zwanger worden niet lukt 

In deze derde module staan we uitgebreid stil bij evenwaardige alternatieven van ouderschap wanneer het krijgen van een biologisch kind niet mogelijk is: donorconceptie, adoptie, pleegzorg, enz. Tijdens de practica wordt geleerd hoe je via een trajectbegeleiding mensen kan ondersteunen in hun keuze. De module sluit af met de vraag hoe we koppels kunnen begeleiden in de zingeving van hun leven zonder kinderen met een introductie op het thema rouw.

Module 4: Perinataal verlies 

In deze voorlaatste module (vóór de grote examenopdracht) leer je verdere inzichten te verwerven in rouw- en verliesprocessen. Meer specifiek leer je ouders begeleiden die een zwangerschapsverlies, een doodgeboorte of neonatale sterfte doormaken. Theorie zal afgewisseld worden met ervaringsgericht oefenen, groepsgesprekken en praktisch en technisch trainen. Daarnaast zal je uitgenodigd worden om naar je eigen verliesgeschiedenis te kijken en wat je daaruit kan leren. Er is mogelijkheid tot inbreng van eigen praktijkervaringen. Tot slot krijg je specifieke tools aangeleerd om een normaal rouw- en verliesproces te begeleiden.

Unieke zomereditie in het Kinderwenshuis van Zwolle
10, 11, 12 juli, 24, 25 en 26 juli in Zwolle
7 september internationale afsluitende studiedag te Leuven België
1820 euro inclusief aansluiting zorgnetwerk voor het eerste jaar
Beperkte plaatsen!
Bij interesse mail motiviatiebrief met CV , op deze basis zal er een selectie gebeuren
via info@kinderwens.orgBron: www.kinderwens.org


Lees ook

3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...
8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...