Uitstel aanlevering indicatoren verslagjaar 2021 tot 6 juni

31 maart 2022

De CPZ Werkgroep Indicatoren1 heeft geconcludeerd dat door technische problemen bij de aanlevering door de 1e lijn en een aantal ziekenhuizen aan Perined sommige indicatorenscores op dit moment niet geschikt zijn voor doorlevering aan het Zorginstituut Nederland. Dit betreft indicatoren 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8 uit de set Integrale Geboortezorg. Dit is spijtig voor alle zorgverleners die wel tijdig hebben aangeleverd. De cijfers zijn terug te vinden op mijnPerined, maar je hoeft deze niet in het OmniQ-portal over te nemen.

Hoe nu verder? Perined zet zich samen met de andere geboortezorgpartijen in om vóór 6 juni een compleet beeld te hebben over de Nederlandse geboortezorg. Na verwerking van de gegevens wordt half juni een nieuw indicatorenrapport op mijnPerined geplaatst en kun je deze uiterlijk 24 juni per mail accorderen. Bij akkoord zal Perined de indicatorenscores direct aan het Zorginstituut Nederland doorleveren. Meer informatie op de website van Perined.

Let op! De scores voor indicator 9 en 10 dienen wel via OmniQ aangeleverd te worden, uiterlijk 15 april.

1. Afvaardiging vanuit de KNOV, NVOG, NVK, Federatie van VSV’s, BO ZN, PFN en NVZ


Lees ook

22 februari 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg

Dinsdagmiddag 19 maart organiseert het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...
21 februari 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2023

Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen moeten voor de eerste maandag van maart (4 maart 2024) de records bij Perined hebben aangeleverd voor...