Nieuws Uitstel aanlevering indicatoren ver...

Uitstel aanlevering indicatoren verslagjaar 2021 tot 6 juni

31 maart 2022

De CPZ Werkgroep Indicatoren1 heeft geconcludeerd dat door technische problemen bij de aanlevering door de 1e lijn en een aantal ziekenhuizen aan Perined sommige indicatorenscores op dit moment niet geschikt zijn voor doorlevering aan het Zorginstituut Nederland. Dit betreft indicatoren 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8 uit de set Integrale Geboortezorg. Dit is spijtig voor alle zorgverleners die wel tijdig hebben aangeleverd. De cijfers zijn terug te vinden op mijnPerined, maar je hoeft deze niet in het OmniQ-portal over te nemen.

Hoe nu verder? Perined zet zich samen met de andere geboortezorgpartijen in om vóór 6 juni een compleet beeld te hebben over de Nederlandse geboortezorg. Na verwerking van de gegevens wordt half juni een nieuw indicatorenrapport op mijnPerined geplaatst en kun je deze uiterlijk 24 juni per mail accorderen. Bij akkoord zal Perined de indicatorenscores direct aan het Zorginstituut Nederland doorleveren. Meer informatie op de website van Perined.

Let op! De scores voor indicator 9 en 10 dienen wel via OmniQ aangeleverd te worden, uiterlijk 15 april.

1. Afvaardiging vanuit de KNOV, NVOG, NVK, Federatie van VSV’s, BO ZN, PFN en NVZ


Lees ook

31 maart 2022
Kwaliteit

Geboortezorgpartijen akkoord met PREM vragenlijst Integrale geboortezorg

Op 29 maart zijn alle geboortezorgpartijen in de werkgroep indicatoren Integrale geboortezorg akkoord gegaan met de vervanging van de NPS+...
9 maart 2022
Cliëntparticipatie

Kennis uit ZonMw programma Zwangerschap en geboorte

Het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte levert sinds 2011 kennis voor betere integrale zorg voor moeder en kind. In deze publicatie een overzicht van opgedane kennis en een overzicht van de verschillende projecten.
1 maart 2022
Kwaliteit

Guid Oei: "drempelloze samenwerking om waardegedreven zorg in praktijk te brengen"

Guid Oei is – op voordracht van het NVOG - per 1 december 2021 aangetreden in het bestuur van het...