Uitstel aanlevering indicatoren verslagjaar 2021 tot 6 juni

31 maart 2022

De CPZ Werkgroep Indicatoren1 heeft geconcludeerd dat door technische problemen bij de aanlevering door de 1e lijn en een aantal ziekenhuizen aan Perined sommige indicatorenscores op dit moment niet geschikt zijn voor doorlevering aan het Zorginstituut Nederland. Dit betreft indicatoren 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8 uit de set Integrale Geboortezorg. Dit is spijtig voor alle zorgverleners die wel tijdig hebben aangeleverd. De cijfers zijn terug te vinden op mijnPerined, maar je hoeft deze niet in het OmniQ-portal over te nemen.

Hoe nu verder? Perined zet zich samen met de andere geboortezorgpartijen in om vóór 6 juni een compleet beeld te hebben over de Nederlandse geboortezorg. Na verwerking van de gegevens wordt half juni een nieuw indicatorenrapport op mijnPerined geplaatst en kun je deze uiterlijk 24 juni per mail accorderen. Bij akkoord zal Perined de indicatorenscores direct aan het Zorginstituut Nederland doorleveren. Meer informatie op de website van Perined.

Let op! De scores voor indicator 9 en 10 dienen wel via OmniQ aangeleverd te worden, uiterlijk 15 april.

1. Afvaardiging vanuit de KNOV, NVOG, NVK, Federatie van VSV’s, BO ZN, PFN en NVZ


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.