Uitstel aanlevering indicatoren verslagjaar 2021 tot 6 juni

31 maart 2022

De CPZ Werkgroep Indicatoren1 heeft geconcludeerd dat door technische problemen bij de aanlevering door de 1e lijn en een aantal ziekenhuizen aan Perined sommige indicatorenscores op dit moment niet geschikt zijn voor doorlevering aan het Zorginstituut Nederland. Dit betreft indicatoren 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8 uit de set Integrale Geboortezorg. Dit is spijtig voor alle zorgverleners die wel tijdig hebben aangeleverd. De cijfers zijn terug te vinden op mijnPerined, maar je hoeft deze niet in het OmniQ-portal over te nemen.

Hoe nu verder? Perined zet zich samen met de andere geboortezorgpartijen in om vóór 6 juni een compleet beeld te hebben over de Nederlandse geboortezorg. Na verwerking van de gegevens wordt half juni een nieuw indicatorenrapport op mijnPerined geplaatst en kun je deze uiterlijk 24 juni per mail accorderen. Bij akkoord zal Perined de indicatorenscores direct aan het Zorginstituut Nederland doorleveren. Meer informatie op de website van Perined.

Let op! De scores voor indicator 9 en 10 dienen wel via OmniQ aangeleverd te worden, uiterlijk 15 april.

1. Afvaardiging vanuit de KNOV, NVOG, NVK, Federatie van VSV’s, BO ZN, PFN en NVZ


Lees ook

21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...
21 september 2023
Kwaliteit

Webinar 'Samen beslissen - ervaringen in de praktijk'

Op dinsdag 10 oktober organiseren wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland van 20.00 tot 21.00 uur het webinar over het...