Uitstel aanlevering indicatoren verslagjaar 2021 tot 6 juni

31 maart 2022

De CPZ Werkgroep Indicatoren1 heeft geconcludeerd dat door technische problemen bij de aanlevering door de 1e lijn en een aantal ziekenhuizen aan Perined sommige indicatorenscores op dit moment niet geschikt zijn voor doorlevering aan het Zorginstituut Nederland. Dit betreft indicatoren 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8 uit de set Integrale Geboortezorg. Dit is spijtig voor alle zorgverleners die wel tijdig hebben aangeleverd. De cijfers zijn terug te vinden op mijnPerined, maar je hoeft deze niet in het OmniQ-portal over te nemen.

Hoe nu verder? Perined zet zich samen met de andere geboortezorgpartijen in om vóór 6 juni een compleet beeld te hebben over de Nederlandse geboortezorg. Na verwerking van de gegevens wordt half juni een nieuw indicatorenrapport op mijnPerined geplaatst en kun je deze uiterlijk 24 juni per mail accorderen. Bij akkoord zal Perined de indicatorenscores direct aan het Zorginstituut Nederland doorleveren. Meer informatie op de website van Perined.

Let op! De scores voor indicator 9 en 10 dienen wel via OmniQ aangeleverd te worden, uiterlijk 15 april.

1. Afvaardiging vanuit de KNOV, NVOG, NVK, Federatie van VSV’s, BO ZN, PFN en NVZ


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...