Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

21 september 2023

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met 5,7,8 en 9B aan te leveren over verslagjaar 2022. Dit betekent dat deze indicatoren gelijktijdig met de indicatoren geboortezorg van verslagjaar 2023 kunnen worden aangeleverd via de gebruikelijke route van het OmniQ portaal van DHD.

Uiterste datum voor aanlevering in het OmniQ portaal is 14 april. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de aanlevering over 2022 door de verschillende partijen in de geboortezorg en we gaan ervan uit dat we in april voldoende betrouwbare indicatoren kunnen doorleveren over 2022.  

Voor de ziekenhuizen die hiervoor toestemming geven zal Perined de gegeven direct doorsturen naar DHD/OmniQ voor de Prefill.

Let op: Wijziging definitie indicator 1

Daarnaast graag nog even aandacht voor een ander inhoudelijk punt. De definitie van indicator 1 is gewijzigd tussen verslagjaar 2022 en 2023 (naar NICU-opnames). Dus het is mogelijk dat dit de oorzaak is als er andere percentages worden gepresenteerd in 2022 en 2023.


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...
24 augustus 2023
Kwaliteit

Resultaten eerste zeven maanden PREM: cliëntenervaringen zeer positief

Vanaf 1 januari 2023 is het meten van de cliëntervaringen met de PREM-vragenlijst verplicht. De resultaten over de eerste zeven...