Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

21 september 2023

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met 5,7,8 en 9B aan te leveren over verslagjaar 2022. Dit betekent dat deze indicatoren gelijktijdig met de indicatoren geboortezorg van verslagjaar 2023 kunnen worden aangeleverd via de gebruikelijke route van het OmniQ portaal van DHD.

Uiterste datum voor aanlevering in het OmniQ portaal is 14 april. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de aanlevering over 2022 door de verschillende partijen in de geboortezorg en we gaan ervan uit dat we in april voldoende betrouwbare indicatoren kunnen doorleveren over 2022.  

Voor de ziekenhuizen die hiervoor toestemming geven zal Perined de gegeven direct doorsturen naar DHD/OmniQ voor de Prefill.

Let op: Wijziging definitie indicator 1

Daarnaast graag nog even aandacht voor een ander inhoudelijk punt. De definitie van indicator 1 is gewijzigd tussen verslagjaar 2022 en 2023 (naar NICU-opnames). Dus het is mogelijk dat dit de oorzaak is als er andere percentages worden gepresenteerd in 2022 en 2023.


Lees ook

20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...
21 februari 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2023

Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen moeten voor de eerste maandag van maart (4 maart 2024) de records bij Perined hebben aangeleverd voor...