Testbeleid Corona voor verloskundigen en kraamzorg

7 april 2020

Aanvulling op eerder bericht: Inmiddels is richtlijn testbeleid voor verloskundigen en kraamzorg gepubliceerd:

Bij een medewerker met symptomen van COVID-19 ( hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) worden de volgende vragen doorlopen:

 1. Heeft de medewerker koorts > 38 graden?
  Zo ja, thuisblijven tot 24 uur koortsvrij.
  Indien hoesten en/of neusverkoudheid blijven bestaan ook de volgende vragen doorlopen.
   
 2. Kan een andere, niet-zieke medewerker de directe patiëntenzorg overnemen?
  Zo ja:
  – medewerker werkt thuis; OF
  – medewerker verricht alleen telefonische/ administratieve werkzaamheden; OF
  – medewerker houdt 1,5 meter afstand van patiënt.
  Zo nee: de medewerker TESTEN.
  In afwachting van de uitslag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)* gebruiken zodat de medewerker de patiënt niet besmet.
   

*PBM om te voorkomen dat de medewerker het virus verspreidt, bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmaker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende patiënten). De handschoenen moeten per patiënt gewisseld worden. 

flowchart
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-verloskundigen

Minister Hugo de Jonge heeft per brief laten weten dat het testbeleid per 6 april jl. wordt uitgebreid. Het Outbreak Management Team heeft geadviseerd om alle zorgmedewerkers met patiëntencontact te testen als ze klachten hebben. Het gaat hierbij om verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ. Dit geldt ook voor verloskundige zorg en kraamzorg. In ziekenhuizen is het testbeleid ongewijzigd. Wat betreft het testen van patiënten komt er in de meeste sectoren ook een uitbreiding van het testbeleid. Huisartsen kunnen mensen in risicogroepen met klachten of patiënten met een grote zorgbehoefte testen. De GGD kan patiënten testen indien dit nodig is als maatregel in het kader van de bestrijding of op verzoek van de huisarts. Dit alles wordt in een RIVM-richtlijn vastgelegd. Zie ook https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#indicaties-voor-diagnostiek


Lees ook

22 maart 2023
Corona

Update uitgangspunten corona testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan algemene...
17 januari 2023
Corona

Zwangere vrouw heeft bekende en te verwachten bijwerkingen na coronavaccinatie

Vrouwen die een eerste coronavaccinatie ontvingen tijdens de zwangerschap gaven aan bijwerkingen te hebben ervaren die te verwachten zijn na...
14 september 2022
Corona

Zwangerschap en boosterprik

Binnenkort start de boostervaccinatie campagne (herhaalprik) voor COVID-19. Alleen personen die de basisserie van de COVID-19-vaccinatie al hebben ontvangen, komen...