Subsidieoproep 'Implementatie science practitioner Fellowship' van ZonMw

18 juli 2023

Ook voor Zwangerschap en geboorte

ZonMw heeft een persoonsgebonden subsidie toegekend voor de opleiding van vier professionals tot implementatie science practionar voor de verloskunde en geboortezorg. Om te zorgen dat nieuwe kennis en innovaties hun weg vinden naar de zorgpraktijk is aandacht voor de implementatie ervan noodzakelijk. Deze vier geboortezorgprofessionals uit het netwerk van het regionaal consortium gaan zich richten op implementatievraagstukken binnen de verloskunde en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de regionale consortia en het landelijk Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG). 

Doel is om als Implementatie Fellow blijvend te gaan functioneren als bruggenbouwer tussen onderzoek en praktijk en als ambassadeur voor implementatie in Nederland.

Met het opleiden van implementatie science practitioners, een recent internationaal erkend functieprofiel, wil ZonMw tevens bijdragen aan het versterken van de implementatie-infrastructuur.

Op de website van de Hogeschool van Rotterdam worden de vier professionals voorgesteld.


Lees ook

2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV's

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

NZa: Stand van geboortezorg 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te...