Subsidieoproep ‘Implementatie science practitioner Fellowship’ van ZonMw

18 juli 2023

Ook voor Zwangerschap en geboorte

ZonMw heeft een persoonsgebonden subsidie toegekend voor de opleiding van vier professionals tot implementatie science practionar voor de verloskunde en geboortezorg. Om te zorgen dat nieuwe kennis en innovaties hun weg vinden naar de zorgpraktijk is aandacht voor de implementatie ervan noodzakelijk. Deze vier geboortezorgprofessionals uit het netwerk van het regionaal consortium gaan zich richten op implementatievraagstukken binnen de verloskunde en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de regionale consortia en het landelijk Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG). 

Doel is om als Implementatie Fellow blijvend te gaan functioneren als bruggenbouwer tussen onderzoek en praktijk en als ambassadeur voor implementatie in Nederland.

Met het opleiden van implementatie science practitioners, een recent internationaal erkend functieprofiel, wil ZonMw tevens bijdragen aan het versterken van de implementatie-infrastructuur.

Op de website van de Hogeschool van Rotterdam worden de vier professionals voorgesteld.


Lees ook

8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.