Stand van zaken prenatale screening

20 november 2022

Vanaf 1 april 2023 vervalt de eigen bijdrage van €175,- voor de NIPT. De financiering van de NIPT zal via de Regionale Centra voor Prenatale Screening verlopen. Dit betekent dat per 1 april 2023 de Regionale Centra gesubsidieerd zullen worden voor de NIPT. De Regionale Centra sluiten overeenkomsten met en betalen de uitvoerders van de NIPT die voldoen aan de vereiste kwaliteitscriteria. Hiertoe is het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Regionale Centra voor Prenatale Screening aangepast.

Alle voorbereidingen liggen op schema om de structurele implementatie van de NIPT per 1 april 2023 mogelijk te maken. Vooruitkijkend naar 1 april 2023 zou er mogelijk, als gevolg van het vervallen van de eigen bijdrage, het overgaan op de nieuwe apparatuur en de nieuwe bloedafnamesets en het inrichten van de nieuwe werkprocessen, een piekbelasting bij de laboratoria kunnen ontstaan in de maand april. Het RIVM maakt afspraken en ontwikkelt richtlijnen, samen met de Regionale Centra, de uitvoerders van de NIPT en andere betrokkenen om dit zoveel als mogelijk in goede banen te leiden.

Naast dat de financiering van de NIPT per 1 april 2023 via de Regionale Centra gaat lopen, is het de intentie van de minister dat ook de financiering van het tweede trimester SEO per 1 januari 2024 via de Regionale Centra gaat lopen en die van de counseling per 1 januari 2025.

Voor meer informatie kun je terecht bij de regionale centra of het RIVM.


Lees ook

25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV’s

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...