Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV’s of ziekenhuizen

21 september 2023

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV’s en ziekenhuizen die gefuseerd zijn. Door een fusie van VSV’s of ziekenhuizen kan verwarring ontstaan bij de aanleverprocedure. Er is dan risico op dubbelingen. Hierdoor kan het totaal beeld in de SKI-tool van DHD onjuist worden. Daarom heeft de werkgroep indicatoren IG daarover heldere spelregels uitgewerkt met elkaar. Hieronder kun je de spelregels downloaden:


Lees ook

11 juli 2024
Kwaliteit

Indicatorenset IG 2024 vastgesteld

In de vergadering van de  werkgroep indicatoren integrale geboortezorg van 4 juli jl. is de indicatorenset voor het verslagjaar 2024...
7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...