Save the date: 1 juli 20.15 – 21.00 uur: Digitaal spreekuur over waardengedreven zorg; uitkomstindicatoren en het BUZZ-project.

22 mei 2019

In dit digitaal spreekuur gaan Hiske Ernst, projectleider Erasmus MC en Bas Nij Bijvank, gynaecoloog en perinatoloog Isala, in op diverse vragen rondom uitkomstindicatoren, cliëntervaringen en “Samen Beslissen”.

Aan bod komen vragen over het doel van Waardengedreven zorg (Value Based Care), de meerwaarde van een set uitkomstindicatoren voor de geboortezorg en de rol die cliëntervaringsmetingen PREMs en PROMs daarbij spelen.

In het onderzoeksproject “Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere” (BUZZ) waaraan 7 VSV’s deelnemen wordt de internationale uitkomstindicatorenset van ICHOM getest voor de Nederlandse situatie. De set bestaat uit een aantal vragen over uitkomsten van zorg en de ervaringen van de vrouw. Onderzoeksvraag is: Kunnen cliëntervaringsmetingen en zorginhoudelijke indicatoren, die real time beschikbaar zijn voor het gesprek met de zwangere in de spreekkamer, daadwerkelijk bijdragen aan het proces van “Samen Beslissen”? En welke indicatoren zijn dan belangrijk? En welke indicatoren zijn relevant voor kort-cyclisch verbeteren in de praktijk?

Heb je nu al vragen die zeker niet mogen ontbreken? Mail ze naar sabinevanaken@collegepz.nl Hoe meer input we vóór het digitaal spreekuur hebben, hoe beter we het kunnen inrichten!


Lees ook

11 juli 2024
Kwaliteit

Indicatorenset IG 2024 vastgesteld

In de vergadering van de  werkgroep indicatoren integrale geboortezorg van 4 juli jl. is de indicatorenset voor het verslagjaar 2024...
7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...