Save the date: 1 juli 20.15 - 21.00 uur: Digitaal spreekuur over waardengedreven zorg; uitkomstindicatoren en het BUZZ-project.

22 mei 2019

In dit digitaal spreekuur gaan Hiske Ernst, projectleider Erasmus MC en Bas Nij Bijvank, gynaecoloog en perinatoloog Isala, in op diverse vragen rondom uitkomstindicatoren, cliëntervaringen en “Samen Beslissen”.

Aan bod komen vragen over het doel van Waardengedreven zorg (Value Based Care), de meerwaarde van een set uitkomstindicatoren voor de geboortezorg en de rol die cliëntervaringsmetingen PREMs en PROMs daarbij spelen.

In het onderzoeksproject “Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere” (BUZZ) waaraan 7 VSV’s deelnemen wordt de internationale uitkomstindicatorenset van ICHOM getest voor de Nederlandse situatie. De set bestaat uit een aantal vragen over uitkomsten van zorg en de ervaringen van de vrouw. Onderzoeksvraag is: Kunnen cliëntervaringsmetingen en zorginhoudelijke indicatoren, die real time beschikbaar zijn voor het gesprek met de zwangere in de spreekkamer, daadwerkelijk bijdragen aan het proces van “Samen Beslissen”? En welke indicatoren zijn dan belangrijk? En welke indicatoren zijn relevant voor kort-cyclisch verbeteren in de praktijk?

Heb je nu al vragen die zeker niet mogen ontbreken? Mail ze naar sabinevanaken@collegepz.nl Hoe meer input we vóór het digitaal spreekuur hebben, hoe beter we het kunnen inrichten!


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...