Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?

8 juni 2020

Sinds de uitbraak van het coronavirus weten veel patiënten niet goed wat ze kunnen verwachten. Veel afspraken zijn afgezegd en mensen weten niet of en wanneer ze terecht kunnen. Zorgaanbieders hebben tijd nodig gehad om de zorg aan te passen aan de eisen van het RIVM.

Ook mijden patiënten de zorg uit angst zelf besmet te worden of de zorg teveel te belasten. Om gezondheidsschade te voorkomen moeten mensen met gezondheidsklachten de weg naar de zorg weer weten te vinden. 

Het is belangrijk dat zorgaanbieders hun patiënten laten weten dat zij weer bij hen terecht kunnen en wat zij kunnen verwachten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een informatiekaart ontwikkeld die handvatten biedt voor heldere communicatie. De kaart kun je hier downloaden. Voor meer of andere informatie verwijzen we graag naar de website van de NZa.


Lees ook

22 maart 2023
Corona

Update uitgangspunten corona testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan algemene...
17 januari 2023
Corona

Zwangere vrouw heeft bekende en te verwachten bijwerkingen na coronavaccinatie

Vrouwen die een eerste coronavaccinatie ontvingen tijdens de zwangerschap gaven aan bijwerkingen te hebben ervaren die te verwachten zijn na...
14 september 2022
Corona

Zwangerschap en boosterprik

Binnenkort start de boostervaccinatie campagne (herhaalprik) voor COVID-19. Alleen personen die de basisserie van de COVID-19-vaccinatie al hebben ontvangen, komen...