Samen bevalt beter – Goede start gezamenlijke verantwoordelijkheid

25 januari 2018

De afgelopen jaren is de babysterfte in Nederland gedaald. Dit is een opsteker voor alle professionals in de geboortezorg, die de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan betere samenwerking, preventie en cliëntgerichte zorg.

In de geboortezorg is de laatste jaren flink geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking. Door zorgprofessionals in het hele land wordt nu samengewerkt in regionale verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). In 2016 is de zorgstandaard voor integrale geboortezorg (ZIG) vastgesteld. Het veld is in 2017 gestart met de implementatie van deze zorgstandaard. Verwacht wordt dat samenwerking in zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte hierdoor een extra impuls krijgt en dat deze zal bijdragen aan een verdere verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg en een verdere vermindering van de babysterfte in Nederland.

De cijfers over de ontwikkelingen in de geboortezorg zijn op 24 januari 2018 door Perined bekend gemaakt in haar jaarlijkse rapportage ‘Geboortezorg in Nederland’. In deze rapportage wordt ook de ontwikkeling van de perinatale sterfte verder toegelicht.

Inzicht in achterliggende oorzaken gewenst

De gepresenteerde cijfers van Perined geven trends en ontwikkelingen in de geboortezorg weer, maar geven geen inzicht in de achterliggende oorzaken voor die ontwikkelingen. Om de geboortezorg verder te kunnen verbeteren is meer inzicht in de achterliggende oorzaken zeer gewenst. Immers goede geboortezorg vereist een brede maatschappelijke inspanning van professionals in zorg en hulpverlening, overheden, gemeenten, bedrijfsleven en burgers.

Samen bevalt beter

De samenwerkende partijen in de geboortezorg – Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland –  hebben hun gezamenlijke ambitie verwoord in de ‘Agenda voor de geboortezorg 2018 – 2022’. Met als doel dat iedere moeder en kind de beste start krijgt die er is.

We vinden dat er verder moet worden gekeken dan zwangerschap en bevalling alleen. Sociaaleconomische factoren spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de kans op het krijgen van een gezond kind met goede toekomstperspectieven. Daarom pleiten we voor integrale zorg en preventie rondom zwangerschap en geboorte door samenwerking met het gehele sociale domein.

Investeren in een goed begin legt de basis voor levenslang een betere gezondheid, vitaliteit en arbeidsproductiviteit. Het komt de hele samenleving ten goede en bespaart de maatschappij veel kosten.

CPZ heeft een persbericht gemaakt naar aanleiding van dit nieuws. Om het persbericht te bekijken, klik je op de bijlage. 

Bijlage:

Lees ook

2 juli 2024
Cliëntparticipatie

Strong Babies reikt Jonge Onderzoekers beurs uit voor gelijke kansen in de geboortezorg

Komend najaar 2024 reikt Strong Babies de Jonge Onderzoekers beurs uit voor onderzoek gericht op het bestrijden van kansongelijkheid in...
19 juni 2024
Kansrijke Start

Terugblik webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Vanuit het actieprogramma Kanstijke Start is het de ambitie om het gesprek over Gezond Zwanger Worden bij iedereen in de...
13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...