Samen Beslissen in de Geboortezorg: Uitnodiging voor co-creatie sessie UMC

Overzicht
Home > nieuws > Samen Beslissen in de Geboortezorg: Uitnodiging voor co-creatie sessie UMC

Het Amsterdam UMC zoekt zorgprofessionals voor een co-creatie sessie voor ontwikkeling van een digitale tool voor cliënten. In het onderzoeksproject ‘Samen Beslissen in de geboortezorg’ ontwikkelt het Amsterdam UMC een digitale tool om Samen Beslissen in de spreekkamer te verbeteren en af te stemmen op gezondheidsvaardigheden van cliënten.

In december/januari wordt een online co-creatie sessies georganiseerd. In deze eenmalige online co-creatie sessie (duur 1,5 uur) wordt aan de hand van creatieve opdrachten samen nagedacht over wat jij als zorgverlener in de geboortezorg belangrijk vindt in het proces van Samen Beslissen en wat je daarvoor nodig hebt. Tijdens deze bijeenkomst worden concepten gepresenteerd die, op basis van een co-creatie sessie met cliënten, ontwikkeld zijn. Het UMC vraagt zorgverleners om samen met de andere deelnemers hiermee verder te gaan en mee te denken over ideeën voor beter Samen Beslissen in de geboortezorg.


Wil je meedoen of meer informatie?
Stuur dan een mail naar Laxsini Murugesu (onderzoeker) via: l.murugesu@amsterdamumc.nl
of scan de QR code.

Hartelijk dank voor je medewerking.

Drs. Laxsini Murugesu
Dr. Mirjam Fransen
Dr. Olga Damman