routekaart Coronamaatregelen

Overzicht
Home > nieuws > routekaart Coronamaatregelen

Het kabinet heeft 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doet het kabinet door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

huidig risiconiveau: zeer ernstig

Er is een routekaart ontwikkeld waarin per risiconiveau duidelijk wordt welke maatregelen genomen worden. Het huidige risiconiveau is zeer ernstig.