ROAZ-voorzitters reageren positief op capaciteitsoproep CPZ

20 januari 2022

In de verschillende ROAZ-regio’s is positief gereageerd op de brief die het CPZ op 17 januari jl verstuurde. Met de brief, die namens alle geboortezorgpartijen is verzonden, vraagt het CPZ aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg om nadrukkelijke aandacht voor de nijpende capaciteitsproblematiek in de (acute) verloskunde. Alles moet erop gericht zijn dat we in Nederland zowel de planbare als acute verloskunde beschikbaar houden voor eenieder die dat nodig heeft. Het hebben van (realtime) inzicht in de capaciteit kan hierbij helpend zijn.

Het CPZ heeft in afstemming met het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), het initiatief genomen om met de landelijke geboortezorgpartijen te onderzoeken of er draagvlak is voor het landelijk implementeren van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) geboortezorg dashboard. Dit dashboard geeft inzicht in de beddencapaciteit op de ziekenhuisafdelingen verloskunde en neonatologie.

In regio Zuid-West is het LPZ dashboard doorontwikkeld voor de acute geboortezorg en inmiddels succesvol bij tien ziekenhuizen in deze regio geïmplementeerd. De landelijke geboortezorgpartijen zijn onder de indruk van dit dashboard en zijn het erover eens dat dit dashboard een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van zowel regionaal als bovenregionaal realtime inzicht in de beschikbare capaciteit voor de acute verloskunde. Dit helpt de huidige beschikbare capaciteit optimaal te benutten. Het scheelt tijd wanneer het ‘rondbellen’ door verloskundigen/artsen minder nodig is. Daarmee voorkomen we ook onnodige ongerustheid bij barende vrouwen. Hoewel dit dashboard geen oplossing biedt voor de nijpende tekorten in de geboortezorg, met name onder de gespecialiseerde verpleegkundigen, en er ook nog de nodige vragen leven bij de geboortezorgpartijen, zijn diezelfde geboortezorgpartijen enthousiast over de voordelen voor het krijgen van inzicht in capaciteit, steunen het initiatief voor (landelijke) implementatie en willen hier ook aan bijdragen. 


Lees ook

27 november 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Geboortezorgpartijen gaan aan de slag met gezamenlijk plan van aanpak capaciteitsproblematiek

Het is al langere tijd duidelijk dat de toegankelijkheid van de geboortezorg onder druk staat vanwege capaciteitsproblemen. In het najaar...
7 september 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Flexibiliseren aanspraak kraamzorg

In 2024 wordt er een wijziging doorgevoerd in het basispakket van de Zorgverzekeringswet 2023 op het gebied van kraamzorg. In...
5 juli 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Per direct tariefverhoging kraamzorg en toeslag CenteringZwangerschap in 2024

NZa helpt mee de kraamzorg toegankelijk te houden door per direct een extra toeslagprestatie 'integrale geboortezorg' voor kraamzorg mogelijk te maken.