Resultaten van perinatale audits premature sterfte beschikbaar

8 februari 2023

Recent onderzoek uit Rotterdam geeft aan hoe belangrijk het is om in de geboortezorg hele goede samenwerkingsafspraken te maken over wie wat doet. Ook bekendheid met de verschillende werkprotocollen in verschillende ziekenhuizen blijken van levensbelang bij het verminderen van late premature sterfte. Dat zijn enkele uitkomsten van de study naar zorgfactoren voor verbetering van de kwaliteit van zorgverlening rond laat premature sterfte. Lees hier meer.

3 februari 2023, Ludovic Baauw, Ageeth N Rosman, Thomas H van den Akker.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...