Resultaten eerste zeven maanden PREM: cliëntenervaringen zeer positief

24 augustus 2023

Vanaf 1 januari 2023 is het meten van de cliëntervaringen met de PREM-vragenlijst verplicht. De resultaten over de eerste zeven maanden zijn nu bekend, er zijn inmiddels 12.000 vragenlijsten ingevuld. Het responspercentage is hiermee zoals verwacht en cliënten zijn over het algemeen zeer positief! Bekijk hieronder de infographic van Perined waarin de resultaten inzichtelijk zijn gemaakt.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...