Resultaten eerste zeven maanden PREM: cliëntenervaringen zeer positief

24 augustus 2023

Vanaf 1 januari 2023 is het meten van de cliëntervaringen met de PREM-vragenlijst verplicht. De resultaten over de eerste zeven maanden zijn nu bekend, er zijn inmiddels 12.000 vragenlijsten ingevuld. Het responspercentage is hiermee zoals verwacht en cliënten zijn over het algemeen zeer positief! Bekijk hieronder de infographic van Perined waarin de resultaten inzichtelijk zijn gemaakt.


Lees ook

21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...
21 september 2023
Kwaliteit

Webinar 'Samen beslissen - ervaringen in de praktijk'

Op dinsdag 10 oktober organiseren wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland van 20.00 tot 21.00 uur het webinar over het...