Nieuws Regio Rijnmond pakt capaciteitsprob...

Regio Rijnmond pakt capaciteitsproblematiek aan met online applicatie

11 oktober 2019

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en ambulancezorg staan dagelijks met elkaar in contact om ervoor te zorgen dat alle aanstaande moeders de zorg krijgen die zij nodig hebben. Vanwege de huidige capaciteitsproblemen in de verloskundige zorg, hebben alle verloskundige zorgverleners in de regio de krachten gebundeld en is een online applicatie ontwikkeld, waar verloskundigen 24/7 inzicht hebben in de beschikbaarheid van de verloskamers. 

Afbeelding online applicatie beschikbaarheid verloskamers

Aan de pilot doen mee de eerstelijns verloskundigen (georganiseerd in SEVZ, Verve, BovenMaas/ Stichting Geboorteketen), gynaecologen, kinderartsen (neonatologen) van Erasmus MC, Geboortecentrum Sophia, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De expertisegroep Acute Geboortezorg wordt begeleid door het Traumacentrum Zuidwest-Nederland dat hierin samenwerkt met het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond. De ROS ZorgImpuls ondersteunt het DVP Rijnmond. 

Op maandag 16 september 2019 is een pilot met de online applicatie van start gegaan. Alle ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond nemen deel aan de proef, die een jaar duurt. De capaciteit wordt weergegeven in: keuzemogelijkheden in overleg (oranje); niet beschikbaar (rood) en beschikbaar (groen). Alle zorgverleners zijn enthousiast! 

Naar het hele artikel

Bekijk de online applicatie

Samenwerkingsafspraken herzien

Naar aanleiding van de ontwikkeling van de online applicatie zijn de samenwerkingsafspraken in de regio op het gebied van acute verwijsindcaties herzien. Bekijk hier de Afspraken acute en subacute verwijsindicaties verloskunde regio Rotterdam Rijnmond


Lees ook

20 januari 2022
Capaciteit & toegankelijkheid

ROAZ-voorzitters reageren positief op capaciteitsoproep CPZ

In de verschillende ROAZ-regio's is positief gereageerd op de brief die het CPZ op 17 januari jl verstuurde. Met de...
8 oktober 2021
Capaciteit & toegankelijkheid

CPZ vraagt aandacht voor capaciteitsproblematiek

Met een brief aan de voorzitters van de ROAZ-en heeft het CPZ op 4 oktober 2021 aandacht gevraagd voor de...
30 september 2021
Capaciteit & toegankelijkheid

LPZ Capaciteitsdashboard helpt geboortezorg

De berichten over capaciteitstekorten in de zorg zijn alom aanwezig helaas. Ook in de geboortezorg is de problematiek bekend. Het...