Regelgeving verloskunde en kraamzorg 2020 bekend

4 juli 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in juni 2019 de regelgeving voor verloskunde en kraamzorg voor het jaar 2020 vastgesteld en gepubliceerd. 

In dit artikel lichten wij de belangrijkste veranderingen toe en in de link vind je de beleidsregels. Deze zijn uiteraard ook te vinden op de website van de NZa. 

Het gaat om de volgende monodisciplinaire regelgeving: 

In de Beleidsregel verloskunde zijn de naamgevingen van de specifieke diagnose echo’s gewijzigd. De naamgeving is nu beter passend bij de inhoud van de echo. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen doorgevoerd in de beleidsregel.  

 Innovatie cardiotocografie in de Beleidsregel verloskunde 

Sinds 1 december 2014 is het experiment voor het uitvoeren van een cardiotocografie (CTG) door een verloskundige in de eerste lijn gestart via de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten (BR/REG19158). Dit experiment is door betrokken partijen positief beoordeeld en daarom is in het Technisch Overleg (TO) van de Nza voorgesteld de prestatie op te nemen in de Beleidsregel verloskunde. Hiermee zou het experiment verder geëffectueerd kunnen worden in de reguliere bekostiging. Omdat de inkoopcyclus voor 2020 bij de zorgverzekeraars al in het voorjaar van 2019 is gestart en niet parallel loopt met de aanpassing van de Beleidsregel verloskunde, is er voor gekozen om het experiment nog een jaar in stand te laten op grond van de NZa beleidsregel ‘Tijdelijke instandlating gevolgen experimenten’ (BR/REG-17164).  

Het TO vond het niet wenselijk om de CTG door de verloskundigen in de eerste lijn zowel als experiment te laten bestaan alsook op te nemen in de Beleidsregel verloskunde.  Voor het experiment geldt namelijk een vrij tarief, terwijl een maximumtarief geldt wanneer de Nza het CTG opnemen in de Beleidsregel verloskunde. Daarom is besloten het CTG niet op te nemen in de Beleidsregel verloskunde voor 2020.  

Vanwege de goede uitkomsten van het experiment is de NZa  van plan om het CTG wel op te nemen onder de toeslag integrale geboortezorg in de Beleidsregel verloskunde voor 2021, zodat het experiment dan kan overgaan in de reguliere bekostiging. Het verzoek aan zorgverzekeraars is om hier rekening mee te houden bij het opstellen van het inkoopbeleid voor 2021. 

Het is in de verlengingsperiode van één jaar (tijdelijke instandlating) mogelijk om nieuwe experimenteerpartijen (zogenaamde aansluiters) te laten aansluiten bij dit experiment. 


Lees ook

30 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Interview met oud-bestuurslid Joël Gijzen

‘Toewerken naar integrale geboortezorg is een gecompliceerde opdracht, de faciliterende en aanjagende rol van het CPZ is belangrijk in dit...
24 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders mei 2023

Tijdens de informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders wordt je bijgepraak over enkele belangrijke thema's uit de integrale geboortezorg.
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Jan Berkelmans nieuw bestuurslid CPZ

Recent nam Joël Gijzen afscheid als bestuurslid. Hij wordt opgevolgd door Jan Berkelmans. Achtergrond Jan werkt bij zorgverzekeraar ONVZ en...