Publicatie onderzoek Annature: verbetering zorguitkomsten integrale geboortezorg

25 januari 2024

Het onderzoek naar de effecten van integrale geboortezorg in de zuidwestelijke regio van Nederland is gepubliceerd in de British Medical Journal van januari 2024. In het artikel wordt de in Annature zichtbare verbetering van zorguitkomsten beschreven: een lagere prevalentie van vroeggeboorte en/of kinderen met een laag geboortegewicht en minder tweedelijns consulten als resultaat van integrale geboortezorg. Aangezien vroeggeboorte en een laag geboortegewicht vooraf gaan aan de meeste gevallen van perinatale sterfte, kan worden verwacht dat integrale geboortezorg ook bijdraagt aan het verminderen van perinatale sterfte.

Verantwoordelijk voor de publicatie zijn onderzoekster Anne Hermans en haar collega’s Jacoba van der Kooy, Arie Franx, Julia Spaan, Marieke Hermus, Jantien Visser en Annature Research Collaboration


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...