Nieuws Platform Moederraden

Platform Moederraden

18 mei 2022

Uit de belronde blijkt dat veel VSV’s actief aan de slag zijn met de vorming en doorontwikkeling van het gebruik van ouderadviesraden en andere vormen van cliëntenparticipatie bij de organisatie van de zorg in de  VSV’s. VSV’s zoeken elkaar daarbij op om van elkaar te leren en verbeteren en waar mogelijk samen op te trekken. Het Netwerk van Regionale consortia ondersteunt dit. Mooie voorbeelden en praktische tools zijn te vinden op hun sites. Ook is er een Landelijk Platform Moederraden opgericht door Zelfbewust Zwanger. Bij dit platform worden kennis en ervaringen uitgewisseld tussen zo’n 20 moederraden onderling.


Lees ook

25 mei 2022
Cliëntparticipatie

Terugkijken: informatiebijeenkomst voor VSV-bestuurders 24 mei

Op dinsdag 24 mei vond de digitale informatiebijeenkomst voor VSV’s plaats. Tijdens deze halfjaarlijkse bijeenkomst werden VSV bestuurders en andere...
11 mei 2022
Cliëntparticipatie

Verbinding tussen moederraden!

Via het Landelijk Platform Moederraden worden kennis en ervaringen uitgewisseld tussen zo’n 20 moederraden onderling. Is de moederraad van jouw...
9 maart 2022
Cliëntparticipatie

Kennis uit ZonMw programma Zwangerschap en geboorte

Het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte levert sinds 2011 kennis voor betere integrale zorg voor moeder en kind. In deze publicatie een overzicht van opgedane kennis en een overzicht van de verschillende projecten.