PIL verwerkt in strakszwangerworden.nl

1 november 2018

De medische onderwerpen uit de Preconceptie Indicatie lijst (PIL) zijn vertaald voor aanstaande ouders en verwerkt in twee bestaande, succesvolle kanalen richting vrouwen en mannen met een kinderwens. Het Erfocentrum en VSOP hebben dit in het kader van de implementatie van de PIL gedaan. De websites www.strakszwangerworden.nl en www. zwangerwijzer.nl zijn hier nu op aangepast en geactualiseerd. Beide kanalen bereiken gezamenlijk jaarlijks meer dan 100.000 vrouwen met een kinderwens (of heel vroeg in de zwangerschap).

In april 2014 is op initiatief van College Perinatale Zorg (CPZ) gestart met de ontwikkeling van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard: de Preconceptie Indicatie lijst(PIL). De PIL beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van preconceptiezorg, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van bestaande richtlijnen. Doel van de PIL is om gebruik van preconceptiezorg te vergroten en de zorg meer uniform te laten zijn. In 2018 is de PIL in definitieve vorm gereed gekomen, maar was er niet voorzien in een patiënten versie. Dit terwijl de inhoud van de PIL voor (aanstaande) ouders enorm relevant is.

Verwerking niet-medische factoren tot cliëntversie

Dit jaar nog gaan we starten met de vertaling van de niet-medische onderwerpen uit de PIL (Arbeidsomstandigheden  en Leefstijlfactoren), zodat binnenkort alle belangrijke informatie uit de PIL op een gebruikersvriendelijke manier is verwerkt in de genoemde websites.

Benieuwd naar strakszwangerworden.nl?

Strakszwangerworden.nl is dé website voor preconceptievoorlichting. De website is tot stand gekomen na samenwerking met alle relevante beroepsgroepen. 


Lees ook

7 september 2023
Kansrijke Start

Kansrijke Start 5 jaar: maken jullie het verschil?

Een belangrijke pijler van het Actieprogramma Kansrijke Start is het stimuleren van de verbinding tussen het medisch en sociaal domein,...
30 augustus 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - Weer aan de slag met Kansrijke Start

In deze editie van de nieuwsbrief Kansrijke Start is de uitnodiging van Kansrijke Start 5 jaar: maak het verschil! opgenomen....
24 augustus 2023
Preventie

Special KCKZ: Kraamzorg bij anderstalige gezinnen

Nu de inzet van tolken in de geboortezorg na twaalf jaar weer wordt vergoed*, is het belangrijk dat professionals deze...