PIL verwerkt in strakszwangerworden.nl

1 november 2018

De medische onderwerpen uit de Preconceptie Indicatie lijst (PIL) zijn vertaald voor aanstaande ouders en verwerkt in twee bestaande, succesvolle kanalen richting vrouwen en mannen met een kinderwens. Het Erfocentrum en VSOP hebben dit in het kader van de implementatie van de PIL gedaan. De websites www.strakszwangerworden.nl en www. zwangerwijzer.nl zijn hier nu op aangepast en geactualiseerd. Beide kanalen bereiken gezamenlijk jaarlijks meer dan 100.000 vrouwen met een kinderwens (of heel vroeg in de zwangerschap).

In april 2014 is op initiatief van College Perinatale Zorg (CPZ) gestart met de ontwikkeling van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard: de Preconceptie Indicatie lijst(PIL). De PIL beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van preconceptiezorg, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van bestaande richtlijnen. Doel van de PIL is om gebruik van preconceptiezorg te vergroten en de zorg meer uniform te laten zijn. In 2018 is de PIL in definitieve vorm gereed gekomen, maar was er niet voorzien in een patiënten versie. Dit terwijl de inhoud van de PIL voor (aanstaande) ouders enorm relevant is.

Verwerking niet-medische factoren tot cliëntversie

Dit jaar nog gaan we starten met de vertaling van de niet-medische onderwerpen uit de PIL (Arbeidsomstandigheden  en Leefstijlfactoren), zodat binnenkort alle belangrijke informatie uit de PIL op een gebruikersvriendelijke manier is verwerkt in de genoemde websites.

Benieuwd naar strakszwangerworden.nl?

Strakszwangerworden.nl is dé website voor preconceptievoorlichting. De website is tot stand gekomen na samenwerking met alle relevante beroepsgroepen. 


Lees ook

2 juli 2024
Cliëntparticipatie

Strong Babies reikt Jonge Onderzoekers beurs uit voor gelijke kansen in de geboortezorg

Komend najaar 2024 reikt Strong Babies de Jonge Onderzoekers beurs uit voor onderzoek gericht op het bestrijden van kansongelijkheid in...
19 juni 2024
Kansrijke Start

Terugblik webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Vanuit het actieprogramma Kanstijke Start is het de ambitie om het gesprek over Gezond Zwanger Worden bij iedereen in de...
13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...