Overzicht screeningsinstrumenten

22 februari 2021

Onlangs is de Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen gelanceerd met als doel zorgverleners in de geboortezorg te ondersteunen bij het kunnen aansluiten bij lokale coalities in hun gemeente of regio. In de wegwijzer is getracht zoveel mogelijk informatie over Kansrijke Start en hulpmiddelen die kunnen ondersteunen bij het tot stand komen van de verbinding tussen de geboortezorg en b.v. de jeugdgezondheidszorg overzichtelijk bij elkaar te brengen.  

De wegwijzer bevat nu ook overzichten van beschikbare screeningsinstrumenten om kwetsbare zwangeren op te sporen opgenomen, om het maken van keuze voor een instrument binnen VSV’s te vergemakkelijken. Eén overzicht bevat een vergelijking van de 3 meest gebruikte screeningsinstrumenten (Alpha-Nl, Mind2Care en R4U). Het andere overzicht bevat een vergelijking van andere instrumenten die ook gebruikt worden door verloskundigen, zoals blijkt uit een recent onderzoek van D&B (Checklist Vroegsignalering in de kraamtijd, EPDS, ICHOM, Positieve Gezondheid, Zwanger Wijzer).  

Mis je informatie die opgenomen zou moeten worden in de wegwijzer of heb je andere opmerkingen: stuur  een berichtje naar ons contactformulier of email naar  communicatie@collegepz.nl . 


Lees ook

7 december 2023
Kansrijke Start

RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies opgesteld hoe er meer inzicht te krijgen is in de ontwikkeling van de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen op basis van bestaande databronnen. Het heeft het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen.
7 december 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start november

In deze nieuwsbrief word je meegenomen in een aantal mooie, inspirerende nieuwsartikelen en wat zich afgelopen maand heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld...
14 november 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - terugblik Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Kansrijke Start bestond afgelopen week 5 jaar. In deze 5 jaar zijn in heel Nederland lokale coalities aan de slag...