Op bezoek bij Verloskundig Consortium Limburg

7 maart 2019

Op bezoek in Limburg

Op 7 maart was CPZ, samen met enkele medewerkers van VWS, te gast bij het werkbezoek van ZonMw voorzitter Jeroen Geurts aan het Verloskundig Consortium Limburg. Dit consortium, een samenwerkingsverband van vrijwel alle verloskundige hulpverleners in de provincie Limburg, ontvangt subsidie van ZonMw. Het consortium informeerde de aanwezigen over de behaalde resultaten en de toekomstplannen

Rol Consortia

Met het programma Zwangerschap en Geboorte investeert ZonMw in kennis, multidisciplinair onderzoek en het stimuleren van implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk. “Door de consortia is niet alleen de samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdeling veranderd, maar werken ook op de werkvloer professionals meer samen. Ze hebben meer respect voor elkaar,” aldus Koos van der Velden, voorzitter programmacommissie, tijdens het bezoek.

Resultaten Verloskundig Consortium Limburg

In de eerste vier jaar van het Verloskundig Consortium Limburg is met wetenschappelijk onderzoek ingezet op tijdige risicoselectie om zwangerschapscomplicaties (zwangerschapsdiabetes, zwangerschapsvergiftiging) te voorkomen. Hiervoor is computermodel ontwikkeld dat per zwangere de risico’s op complicaties kan berekenen.

Daarnaast zijn binnen het regionaal consortium met alle betrokken professionals 17 multidisciplinaire zorgpaden – voor het hele traject van zwangerschap/ bevalling – voor de regio ontwikkeld en geïmplementeerd.

Gezamenlijke afspraken vormen een rode draad binnen het regionaal consortium. Projectleider en gynaecoloog/perinatoloog Marc Spaanderman: “Stel, een verloskundige voelt aan iemands buik en denkt: deze baby is te klein. Wat is dan een wijs besluit? Is het echt te klein, of lijkt dat maar? En treed je op bij baby’s die onder een tiende van de groeilijn zitten? Of pas onder een vijfde? Daarover moet je afspraken maken, zodat alle verloskundigen en gynaecologen uniform optreden in vergelijkbare situaties. En niet ieder op eigen houtje. Want als ieder zijn eigen koers vaart, is er sprake van willekeur en verdeeldheid. En dat voelt de zwangere ook. Die verdeeldheid maakt haar onzeker. Want wie heeft er nu gelijk en is de gemaakte keuze wel de beste voor haar en haar kind?”
 

Voor meer informatie over de regionale consortia Zwangerschap en geboorte en specifiek het Verloskundig Consortium Limburg:

Bronnen: ZonMw en Verloskundig Consortium Limburg


Lees ook

8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.