Ontwikkeling nieuwe PREM vragenlijst

Overzicht
Home > nieuws > Ontwikkeling nieuwe PREM vragenlijst

De werkgroep PREM werkt in opdracht van de werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg, waarin alle deelnemende partijen zitting hebben ( Bo kraamzorg, KNOV, NVK, NVOG , NVZ, de PatiëntenFederatie Nederland en ZN) en de Federatie van VSV’s, voorgezeten door het CPZ, hard aan de ontwikkeling van een set PREM (Patient Reported Experience Measurement) vragen. Deze PREM wordt ontwikkeld ter vervanging van de NPS+ vragen als cliëntervaringsmeting voor verslagjaar 2022 en heeft als doel om ervaringen zo goed mogelijk in beeld te krijgen en aanknopingspunten voor verbeteringen van de zorg verkrijgen.

Graag horen wij de mening van de geboortezorgprofessional over thema’s en onderwerpen die aan bod moeten komen in deze nieuwe PREM vragenlijst. Dit kun je doen door het invullen van een korte vragenlijst en duurt maximaal 10 minuten. De input die je geeft, zal gebruikt worden voor het vaststellen van de thema’s en onderwerpen die aan bod komen in de nieuwe PREM vragenlijst voor het meten van cliëntervaringen.

De vragenlijst kan ingevuld worden via onderstaande button.