Ontwikkeling nieuwe PREM vragenlijst

12 augustus 2020

De werkgroep PREM werkt in opdracht van de werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg, waarin alle deelnemende partijen zitting hebben ( Bo kraamzorg, KNOV, NVK, NVOG , NVZ, de PatiëntenFederatie Nederland en ZN) en de Federatie van VSV’s, voorgezeten door het CPZ, hard aan de ontwikkeling van een set PREM (Patient Reported Experience Measurement) vragen. Deze PREM wordt ontwikkeld ter vervanging van de NPS+ vragen als cliëntervaringsmeting voor verslagjaar 2022 en heeft als doel om ervaringen zo goed mogelijk in beeld te krijgen en aanknopingspunten voor verbeteringen van de zorg verkrijgen.

Graag horen wij de mening van de geboortezorgprofessional over thema’s en onderwerpen die aan bod moeten komen in deze nieuwe PREM vragenlijst. Dit kun je doen door het invullen van een korte vragenlijst en duurt maximaal 10 minuten. De input die je geeft, zal gebruikt worden voor het vaststellen van de thema’s en onderwerpen die aan bod komen in de nieuwe PREM vragenlijst voor het meten van cliëntervaringen.

De vragenlijst kan ingevuld worden via onderstaande button.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...