Ontwikkeling nieuwe PREM vragenlijst

12 augustus 2020

De werkgroep PREM werkt in opdracht van de werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg, waarin alle deelnemende partijen zitting hebben ( Bo kraamzorg, KNOV, NVK, NVOG , NVZ, de PatiëntenFederatie Nederland en ZN) en de Federatie van VSV’s, voorgezeten door het CPZ, hard aan de ontwikkeling van een set PREM (Patient Reported Experience Measurement) vragen. Deze PREM wordt ontwikkeld ter vervanging van de NPS+ vragen als cliëntervaringsmeting voor verslagjaar 2022 en heeft als doel om ervaringen zo goed mogelijk in beeld te krijgen en aanknopingspunten voor verbeteringen van de zorg verkrijgen.

Graag horen wij de mening van de geboortezorgprofessional over thema’s en onderwerpen die aan bod moeten komen in deze nieuwe PREM vragenlijst. Dit kun je doen door het invullen van een korte vragenlijst en duurt maximaal 10 minuten. De input die je geeft, zal gebruikt worden voor het vaststellen van de thema’s en onderwerpen die aan bod komen in de nieuwe PREM vragenlijst voor het meten van cliëntervaringen.

De vragenlijst kan ingevuld worden via onderstaande button.


Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.
6 april 2023
Kwaliteit

Verzoek tot uitstel aanlevering indicatoren Integrale geboortezorg 2022

De leden van de werkgroep indicatoren integrale geboortezorg (KNOV, Bo geboortezorg, NVOG, NVK, Federatie van VSV’s, Patiëntenfederatie Nederland, ZN en...