Ontwikkeling nieuwe PREM vragenlijst

12 augustus 2020

De werkgroep PREM werkt in opdracht van de werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg, waarin alle deelnemende partijen zitting hebben ( Bo kraamzorg, KNOV, NVK, NVOG , NVZ, de PatiëntenFederatie Nederland en ZN) en de Federatie van VSV’s, voorgezeten door het CPZ, hard aan de ontwikkeling van een set PREM (Patient Reported Experience Measurement) vragen. Deze PREM wordt ontwikkeld ter vervanging van de NPS+ vragen als cliëntervaringsmeting voor verslagjaar 2022 en heeft als doel om ervaringen zo goed mogelijk in beeld te krijgen en aanknopingspunten voor verbeteringen van de zorg verkrijgen.

Graag horen wij de mening van de geboortezorgprofessional over thema’s en onderwerpen die aan bod moeten komen in deze nieuwe PREM vragenlijst. Dit kun je doen door het invullen van een korte vragenlijst en duurt maximaal 10 minuten. De input die je geeft, zal gebruikt worden voor het vaststellen van de thema’s en onderwerpen die aan bod komen in de nieuwe PREM vragenlijst voor het meten van cliëntervaringen.

De vragenlijst kan ingevuld worden via onderstaande button.


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...