Onderzoek naar risicoselectie binnen integrale geboortezorg. Doe mee!

9 september 2019

Hoe is risicoselectie georganiseerd in Nederland? Ben je daar benieuwd naar? Doe dan mee aan het onderzoek naar risicoselectie binnen integrale geboortezorg.

In Nederland wordt door middel van integrale geboortezorg ingezet op het verbeteren van de samenwerking. In nieuwe samenwerkingsverbanden wordt regionaal geëxperimenteerd met het anders inrichten van risicoselectie; het identificeren van risico’s en het bepalen van het geëigende zorgpad. Dit is tot op heden niet in kaart gebracht. Enekele onderzoekers willen inventariseren hoe risicoselectie binnen IGZ is georganiseerd in de verschillende regio’s. Met deze gegevens kan de relatie tussen risicoselectie en kwaliteit van zorg worden onderzocht en de zorg worden geoptimaliseerd.

Alle verloskundige praktijken en afdelingen verloskunde in ziekenhuizen worden in september via de e-mail uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de organisatie van risicoselectie in de verschillende regio’s, is het belangrijk dat zo veel mogelijk verloskundige praktijken en ziekenhuizen de vragenlijst invullen. Het onderzoeksteam hoopt ook op jouw medewerking.

De studie wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van onderzoekers, waaronder verloskundigen en gynaecologen, van het VUmc, het RIVM, het LUMC, en Erasmus MC, in samenwerking met de cliëntorganisatie Stichting Kind en Ziekenhuis en zorgverleners van de VSVs van het Amsterdam UMC en Hoorn.

Het onderzoeksteam dankt je bij voorbaat voor de medewerking,

Bahareh Goodarzi, MSc – promovenda Midwifery Science, AVAG/APH/VUmc/Amsterdam Umc   

Dr. Durk Berks – gynaecoloog Dijklander ziekenhuis Hoorn, Centum voor geboortezorg, VSV Hoorn Dr. Ank de Jonge – Afdelingshoofd Midwifery Science, AVAG/APH/VUmc/Amsterdam Umc


Lees ook

21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...
21 september 2023
Kwaliteit

Webinar 'Samen beslissen - ervaringen in de praktijk'

Op dinsdag 10 oktober organiseren wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland van 20.00 tot 21.00 uur het webinar over het...