Onderzoek naar risicoselectie binnen integrale geboortezorg. Doe mee!

9 september 2019

Hoe is risicoselectie georganiseerd in Nederland? Ben je daar benieuwd naar? Doe dan mee aan het onderzoek naar risicoselectie binnen integrale geboortezorg.

In Nederland wordt door middel van integrale geboortezorg ingezet op het verbeteren van de samenwerking. In nieuwe samenwerkingsverbanden wordt regionaal geëxperimenteerd met het anders inrichten van risicoselectie; het identificeren van risico’s en het bepalen van het geëigende zorgpad. Dit is tot op heden niet in kaart gebracht. Enekele onderzoekers willen inventariseren hoe risicoselectie binnen IGZ is georganiseerd in de verschillende regio’s. Met deze gegevens kan de relatie tussen risicoselectie en kwaliteit van zorg worden onderzocht en de zorg worden geoptimaliseerd.

Alle verloskundige praktijken en afdelingen verloskunde in ziekenhuizen worden in september via de e-mail uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de organisatie van risicoselectie in de verschillende regio’s, is het belangrijk dat zo veel mogelijk verloskundige praktijken en ziekenhuizen de vragenlijst invullen. Het onderzoeksteam hoopt ook op jouw medewerking.

De studie wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van onderzoekers, waaronder verloskundigen en gynaecologen, van het VUmc, het RIVM, het LUMC, en Erasmus MC, in samenwerking met de cliëntorganisatie Stichting Kind en Ziekenhuis en zorgverleners van de VSVs van het Amsterdam UMC en Hoorn.

Het onderzoeksteam dankt je bij voorbaat voor de medewerking,

Bahareh Goodarzi, MSc – promovenda Midwifery Science, AVAG/APH/VUmc/Amsterdam Umc   

Dr. Durk Berks – gynaecoloog Dijklander ziekenhuis Hoorn, Centum voor geboortezorg, VSV Hoorn Dr. Ank de Jonge – Afdelingshoofd Midwifery Science, AVAG/APH/VUmc/Amsterdam Umc


Lees ook

20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
1 maart 2024
Preventie

Pas op de plaats Vitamine K profylaxe beleid

De beoogde invoering van de injectie Vitamine K voor pasgeborene van 1 januari 2025 gaat niet door. Daarover heeft staatssecretaris...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...