Nieuws NPS+: hele jaar uitvragen in 2021

NPS+: hele jaar uitvragen in 2021

13 oktober 2021

De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg heeft een aantal wijzigingen in de indicatorenset Integrale Geboortezorg voor het verslagjaar 2021 aangebracht. De belangrijkste wijziging betreft de indicator voor het meten van cliëntervaringen (NPS+). De aangepaste set is aangeboden aan het Zorginstituut Nederland.

NPS+ cliëntervaringen meten in vier i.p.v. drie kwartalen

De meetperiode van indicator 9A en 9B (de NPS+indicator) voor verslagjaar 2021 wordt verruimd van de eerste 3 kwartalen naar het gehele verslagjaar, dus precies zoals de andere indicatoren in de set. Voor de VSVs betekent dit dus dat voor verslagjaar 2021 cliëntervaringen (NPS+) het hele jaar gemeten moeten worden en niet slechts de eerste drie kwartalen zoals in verslagjaar 2020. Met deze aanpassing wordt het huidige -ongewenste! – verschil tussen meetperiode en bijbehorend werkproces opgeheven.

Cliëntervaringen meten met de PREM

Waarschijnlijk zal ook in 2022 het meten van de NPS nog verplicht zijn. Daarna zal de NPS+ worden vervangen door de landelijke PREM-vragenlijst. Met deze lijst zal in 2022 al optioneel kunnen worden gemeten. Nader bericht hierover volgt.

Gezamenlijk overleg om met cliëntervaringen de zorg te verbeteren

De werkgroep Indicatoren voert in een breed gedragen, tripartiete overleg de belangrijkste wijzigingen stap voor stap door. De indicatorenset Integrale zorg is aan het Register van Zorginstituut Nederland aangeboden en zal na goedkeuring door de Raad van Bestuur worden gepubliceerd. De set zal dan te vinden zijn op: https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/integrale-geboortezorg-indicatoren

Zodra de set gepubliceerd is, zal het CPZ de tripartite partijen en het veld hierover informeren, o.a. via onze nieuwsbrief.


Lees ook

31 maart 2022
Kwaliteit

Geboortezorgpartijen akkoord met PREM vragenlijst Integrale geboortezorg

Op 29 maart zijn alle geboortezorgpartijen in de werkgroep indicatoren Integrale geboortezorg akkoord gegaan met de vervanging van de NPS+...
31 maart 2022
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren verslagjaar 2021 tot 6 juni

De CPZ Werkgroep Indicatoren heeft geconcludeerd dat door technische problemen bij de aanlevering door de 1e lijn en een aantal ziekenhuizen aan Perined sommige indicatorenscores op dit moment niet geschikt zijn voor doorlevering aan het Zorginstituut Nederland.
9 maart 2022
Cliëntparticipatie

Kennis uit ZonMw programma Zwangerschap en geboorte

Het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte levert sinds 2011 kennis voor betere integrale zorg voor moeder en kind. In deze publicatie een overzicht van opgedane kennis en een overzicht van de verschillende projecten.