NPS+: hele jaar uitvragen in 2021

13 oktober 2021

De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg heeft een aantal wijzigingen in de indicatorenset Integrale Geboortezorg voor het verslagjaar 2021 aangebracht. De belangrijkste wijziging betreft de indicator voor het meten van cliëntervaringen (NPS+). De aangepaste set is aangeboden aan het Zorginstituut Nederland.

NPS+ cliëntervaringen meten in vier i.p.v. drie kwartalen

De meetperiode van indicator 9A en 9B (de NPS+indicator) voor verslagjaar 2021 wordt verruimd van de eerste 3 kwartalen naar het gehele verslagjaar, dus precies zoals de andere indicatoren in de set. Voor de VSVs betekent dit dus dat voor verslagjaar 2021 cliëntervaringen (NPS+) het hele jaar gemeten moeten worden en niet slechts de eerste drie kwartalen zoals in verslagjaar 2020. Met deze aanpassing wordt het huidige -ongewenste! – verschil tussen meetperiode en bijbehorend werkproces opgeheven.

Cliëntervaringen meten met de PREM

Waarschijnlijk zal ook in 2022 het meten van de NPS nog verplicht zijn. Daarna zal de NPS+ worden vervangen door de landelijke PREM-vragenlijst. Met deze lijst zal in 2022 al optioneel kunnen worden gemeten. Nader bericht hierover volgt.

Gezamenlijk overleg om met cliëntervaringen de zorg te verbeteren

De werkgroep Indicatoren voert in een breed gedragen, tripartiete overleg de belangrijkste wijzigingen stap voor stap door. De indicatorenset Integrale zorg is aan het Register van Zorginstituut Nederland aangeboden en zal na goedkeuring door de Raad van Bestuur worden gepubliceerd. De set zal dan te vinden zijn op: https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/integrale-geboortezorg-indicatoren

Zodra de set gepubliceerd is, zal het CPZ de tripartite partijen en het veld hierover informeren, o.a. via onze nieuwsbrief.


Lees ook

22 februari 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg

Dinsdagmiddag 19 maart organiseert het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...
21 februari 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2023

Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen moeten voor de eerste maandag van maart (4 maart 2024) de records bij Perined hebben aangeleverd voor...