Nieuwsbrief Kansrijke Start februari - Van start met de campagne Mamaliefde en Papaliefde is

Overzicht
Home > nieuws > Nieuwsbrief Kansrijke Start februari - Van start met de campagne Mamaliefde en Papaliefde is

In deze nieuwsbrief van februari nogmaals aandacht voor de campagne Mamaliefde en Papaliefde is. Lokale coalities, organisaties en professionals worden opgeroepen om gebruik te maken van de online toolkit en om de campagne posters en flyers te bestellen. Ook wordt de animatiefilm ‘Belang van een lokale coalitie Kansrijke Start’ met de vraag om deze binnen je eigen coalitie te verspreiden.

Verder aandacht aan het onderzoek dat in opdracht van VWS is uitgevoerd bij eerstelijns verloskundigen, jeugdartsen en –verpleegkundigen rondom signalering. In deze nieuwsbrief lees je meer over het onderzoek en de resultaten van het rapport ‘Drijfveren, obstakels en kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren van kwetsbare gezinnen’. Een update rondom het wetsvoorstel prenataal huisbezoek door de JGZ en o.a. meer over de start van het ondersteuningsprogramma Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start.