Nieuwsbrief Kansrijke Start februari - Van start met de campagne Mamaliefde en Papaliefde is

9 maart 2021

In deze nieuwsbrief van februari nogmaals aandacht voor de campagne Mamaliefde en Papaliefde is. Lokale coalities, organisaties en professionals worden opgeroepen om gebruik te maken van de online toolkit en om de campagne posters en flyers te bestellen. Ook wordt de animatiefilm ‘Belang van een lokale coalitie Kansrijke Start’ met de vraag om deze binnen je eigen coalitie te verspreiden.

Verder aandacht aan het onderzoek dat in opdracht van VWS is uitgevoerd bij eerstelijns verloskundigen, jeugdartsen en –verpleegkundigen rondom signalering. In deze nieuwsbrief lees je meer over het onderzoek en de resultaten van het rapport ‘Drijfveren, obstakels en kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren van kwetsbare gezinnen’. Een update rondom het wetsvoorstel prenataal huisbezoek door de JGZ en o.a. meer over de start van het ondersteuningsprogramma Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start.


Lees ook

7 december 2023
Kansrijke Start

RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies opgesteld hoe er meer inzicht te krijgen is in de ontwikkeling van de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen op basis van bestaande databronnen. Het heeft het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen.
7 december 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start november

In deze nieuwsbrief word je meegenomen in een aantal mooie, inspirerende nieuwsartikelen en wat zich afgelopen maand heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld...
14 november 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - terugblik Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Kansrijke Start bestond afgelopen week 5 jaar. In deze 5 jaar zijn in heel Nederland lokale coalities aan de slag...