Nieuwe versie van het werkproces PREM Integrale geboortezorg inclusief werkinstructie versturen PREM

21 februari 2023

Er is een nieuwe versie van het werkproces PREM Integrale geboortezorg (versie 4.3) beschikbaar op https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/dossiers/prem-geboortezorg/. Er zijn 2 dingen in aangevuld, namelijk het uitbreiden van het mijnPerined account (par 4.1, stap 5) en de instructie voor het aanmaken van een .csv bestand voor het uploaden van de emailadressen (par 4.3.).

Werkinstructie voor het exporteren van e-mailadressen

De KNOV heeft in hun infographic precies beschreven wat je moet doen om de PREM te versturen. Ook vind je daar de werkinstructies voor het exporteren van e-mailadressen uit de diverse Verloskundige Informatie Systemen. De infographic vind je hier 


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...