Nieuwe subsidieoproepen ZonMw: Juiste Zorg Op de Juiste Plek

19 december 2019

Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) stelt op 17 december 3 nieuwe subsidieoproepen open. Doel van de subsidies is het ondersteunen van de (door) ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg. Ook is het mogelijk financiering aan te vragen voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld, ter ondersteuning van het ontwikkelen van een regiovisie.

Samen willen we de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen, naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. Het programma JZOJP richt zich op startende en bestaande samenwerkingsverbanden.

Nieuwe subsidieoproepen

Op 17 december stellen we 3 nieuwe subsidieoproepen open:

  1. De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking. – JZOJP Startimpuls 2019/2020 ronde 2
  2. De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. – Regio-impuls ronde 2 Juiste Zorg op de Juiste Plek
  3. Een Voucher ter ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio. – JZOJP Voucherregeling 2019/2020 ronde 2

Reserveer alvast: webinar op 13 januari

Op maandag 13 januari organiseert ZonMw een webinar over deze subsidies van Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Tijdens dit webinar wordt de subsidieoproep besproken en je praktische vragen stellen over het indienen van een aanvraag. Aanmelden voor het webinar kan hier!


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.