Nieuwe subsidieoproepen onderzoek zwangerschap en geboorte

7 december 2018

Wil je onderzoek doen naar het verbeteren van de kwaliteit van integrale geboortezorg? Binnen het programma Zwangerschap en geboorte II van ZonMw is hiervoor een subsidieoproep opengesteld.  Daarnaast ie er een subsidieoproep opengesteld voor onderzoek op het gebied van prenatale of neonatale screening. Tot 12 maart 2019 kan je een onderzoeksvoorstel indienen

Subsidieoproep: Verbeteren kwaliteit integrale geboortezorg


Het doel van deze subsidieoproep is het bevorderen van de perinatale en maternale gezondheid in het algemeen en het terugdringen van verschillen in perinatale en maternale gezondheid in het bijzonder. Klik hier voor de subsidieoproep.

Er kunnen onderzoeksvoorstellen ingediend  worden gericht op een van onderstaande onderwerpen:

  1. Implementatieonderzoek naar beter bereik en gebruik van effectieve interventies.
  2. Ontwikkel- en/of effectiviteitsonderzoek van interventie(s) die bijdragen aan een integraal aanbod van preventie binnen de geboortezorg.
  3. Onderzoek naar de organisatie van integrale geboortezorg.
  4. Onderzoek naar ongewenste praktijkvariatie.
  5. Follow-up onderzoek naar late effecten van effectieve interventies.

Ook is een subsidieronde opengesteld op het gebied van prenatale of neonatale screening.

Subsidieoproep: Prenatale screening en neonatale screening

Het doel van deze subsidieoproep is bij te dragen aan het optimaliseren van de prenatale screening of neonatale screening in Nederland. Klik hier voor de subsidieoproep.

Relevante onderzoeken rond zwangerschap en geboorte

Binnen het programma zwangerschap en geboortezorg II, lopen er een aantal onderzoeken  die relevant en interessant zijn voor de geboortezorg:

  • Kennis over kraamzorg: De behoefte aan kennisontwikkeling over de kraamzorg is groot. Meer onderbouwing is nodig voor het professionele handelen ter ondersteuning van het inrichten van de kraamzorg. ZonMw heeft 5 projecten met een looptijd van 3 jaar (start in 2017) gefinancierd die kennis ontwikkelen over de effectiviteit en invulling van (onderdelen van) de kraamzorg. ‘Zorg op maat’ is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Meer informatie hierover vindt u hier.
  • Ook op het gebied van Preventie doet ZonMw veel onderzoek in relatie tot zwangerschap en geboorte. Zoals preconceptiezorg en prenatale en neonatale screening. Houdt hiervoor ook de nieuwsbrief Preventie van ZonMw in de gaten. Meer informatie over onderzoeksprojecten op het gebied van zwangerschap en geboorte binnen ZonMw vindt u hier


Lees ook

24 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders mei 2023

Tijdens de informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders wordt je bijgepraak over enkele belangrijke thema's uit de integrale geboortezorg.
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Jan Berkelmans nieuw bestuurslid CPZ

Recent nam Joël Gijzen afscheid als bestuurslid. Hij wordt opgevolgd door Jan Berkelmans. Achtergrond Jan werkt bij zorgverzekeraar ONVZ en...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek