Nieuwe bestuursleden en herbenoeming voorzitter bestuur CPZ

28 oktober 2019

Het CPZ-bestuur heeft in haar vergadering op 9 oktober jl. twee nieuwe bestuursleden benoemd: Wietske Vrijland volgt per direct Renée Barge op als bestuurslid op voordracht van de NVZ. Wietske Vrijland is bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis. Hester Rippen volgt met ingang van 1 januari 2020 Heleen Post op namens Patiëntenfederatie Nederland. Hester Rippen is directeur van de Stichting Kind en Ziekenhuis. Heleen Post zal aan de Deelnemersraad blijven deelnemen. Daarnaast zijn alle leden van de Deelnemersraad unaniem akkoord gegaan met het voorstel tot herbenoeming van Geri Bonhof per 1 oktober 2019 voor een volgende periode als voorzitter.


Lees ook

8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.