Nieuwe bestuursleden en herbenoeming voorzitter bestuur CPZ

28 oktober 2019

Het CPZ-bestuur heeft in haar vergadering op 9 oktober jl. twee nieuwe bestuursleden benoemd: Wietske Vrijland volgt per direct Renée Barge op als bestuurslid namens de NVZ. Wietske Vrijland is bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis. Hester Rippen volgt met ingang van 1 januari 2020 Heleen Post op namens Patiëntenfederatie Nederland. Hester Rippen is directeur van de Stichting Kind en Ziekenhuis. Heleen Post zal aan de Deelnemersraad blijven deelnemen. Daarnaast zijn alle leden van de Deelnemersraad unaniem akkoord gegaan met het voorstel tot herbenoeming van Geri Bonhof per 1 oktober 2019 voor een volgende periode als voorzitter.


Lees ook

2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV's

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

NZa: Stand van geboortezorg 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te...