Nieuwe bestuursleden en herbenoeming voorzitter bestuur CPZ

Overzicht
Home > nieuws > Nieuwe bestuursleden en herbenoeming voorzitter bestuur CPZ

Het CPZ-bestuur heeft in haar vergadering op 9 oktober jl. twee nieuwe bestuursleden benoemd: Wietske Vrijland volgt per direct Renée Barge op als bestuurslid namens de NVZ. Wietske Vrijland is bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis. Hester Rippen volgt met ingang van 1 januari 2020 Heleen Post op namens Patiëntenfederatie Nederland. Hester Rippen is directeur van de Stichting Kind en Ziekenhuis. Heleen Post zal aan de Deelnemersraad blijven deelnemen. Daarnaast zijn alle leden van de Deelnemersraad unaniem akkoord gegaan met het voorstel tot herbenoeming van Geri Bonhof per 1 oktober 2019 voor een volgende periode als voorzitter.