Nieuw: sociaal domein ook op de kaart!

21 december 2020

Lokale coalities Kansrijke Start en JGZ organisaties toegevoegd aan interactieve geboortezorglandschap.

Is er een lokale coalitie Kansrijke Start in mijn gemeente? En welke JGZ organisatie is actief in mijn regio? Deze vragen zijn vanaf nu makkelijk te beantwoorden met het interactieve geboortezorglandschap op kennisnetgeboortezorg.nl. Met de beschikbare contactgegevens kun je snel contact leggen met je gemeente over hun aanpak rondom Kansrijke Start. Of met de JGZ organisatie die actief is binnen jouw VSV. Als gemeenten, geboortezorgprofessionals en professionals uit het sociale domein elkaar weten te vinden en samen optrekken, kunnen afspraken gemaakt worden om kwetsbare gezinnen effectief te ondersteunen. Zodat elk kind verzekerd is van een kansrijke start! Naar de interactieve kaart


Lees ook

8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.