Nieuws NethOSS-registratie van groot belan...

NethOSS-registratie van groot belang voor kennis en onderzoek zwangerschap en corona

11 november 2020

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland. NethOSS is onderdeel van Perined en doet onderzoek naar ernstige maternale morbiditeit en mortaliteit. Registratie verloopt via contactpersonen in ziekenhuizen. Deze contactpersonen droegen tot op heden ook zorg voor de melding van positief geteste zwangere vrouwen. Gezien de enorme toename van het aantal meldingen in de huidige tweede golf, willen we de eerstelijns verloskunde en kraamzorg vragen om rechtstreeks bij NethOSS te gaan melden. We ontvangen graag meldingen van alle SARS-CoV-19 positief geteste vrouwen tot en met 42 dagen postpartum. Casus kunnen op twee manieren gemeld worden:  

  1. via een contactpersoon die in elk ziekenhuis is aangesteld  
  2. door een mail te sturen aan info@nethoss-perined.nl 

Als er een melding gedaan is, wordt een NethOSS ID (registratienummer aangemaakt) en ontvangt de melder een link naar een online case report form (CRF, registratieformulier) met aanvullende vragen.  Dit gaat het snelst via een melding op info@nethoss-perined.nl. Deze procedure geldt voor zowel de eerste lijn als tweede lijn. 

Stand van zaken en wekelijkse updates

Tot 05-11-2020 zijn in totaal 1836 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. Van deze binnengekomen casus zijn 1070 vrouwen nog zwanger. Van de 234 pasgeborenen (er is in vier casus sprake geweest van een gemelli-zwangerschap) werden 47 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Geen van de neonaten werd direct post-partum positief getest. Bij 160 neonaten werd gestart met borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Wekelijkse updates van de stand van zaken is te vinden op de volgende websites:

www.perined.nl

www.nvog.nl

www.nvk.nl

www.knov.nlLees ook

19 mei 2022
Corona

Richtlijn Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis is aangepast.

Het advies voor preventieve gebruik van chirurgische mondneusmaskers ten minste type II wordt versoepeld naar zorgcontacten binnen 1,5 meter afstand...
28 april 2022
Corona

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 21 april 2022 (versiebeheer zie onderaan pagina)  Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimale inzet van...
28 februari 2022
Corona

Quarantaineregels RIVM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis i.v.m. versoepelingen aangepast

In verband met de versoepelingen die in Nederland zijn ingaan, zijn enkele documenten bijgewerkt of verduidelijkt. Uitgangspunt blijft daarbij dat...