NethOSS-registratie van groot belang voor kennis en onderzoek zwangerschap en corona

11 november 2020

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland. NethOSS is onderdeel van Perined en doet onderzoek naar ernstige maternale morbiditeit en mortaliteit. Registratie verloopt via contactpersonen in ziekenhuizen. Deze contactpersonen droegen tot op heden ook zorg voor de melding van positief geteste zwangere vrouwen. Gezien de enorme toename van het aantal meldingen in de huidige tweede golf, willen we de eerstelijns verloskunde en kraamzorg vragen om rechtstreeks bij NethOSS te gaan melden. We ontvangen graag meldingen van alle SARS-CoV-19 positief geteste vrouwen tot en met 42 dagen postpartum. Casus kunnen op twee manieren gemeld worden:  

  1. via een contactpersoon die in elk ziekenhuis is aangesteld  
  2. door een mail te sturen aan info@nethoss-perined.nl 

Als er een melding gedaan is, wordt een NethOSS ID (registratienummer aangemaakt) en ontvangt de melder een link naar een online case report form (CRF, registratieformulier) met aanvullende vragen.  Dit gaat het snelst via een melding op info@nethoss-perined.nl. Deze procedure geldt voor zowel de eerste lijn als tweede lijn. 

Stand van zaken en wekelijkse updates

Tot 05-11-2020 zijn in totaal 1836 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. Van deze binnengekomen casus zijn 1070 vrouwen nog zwanger. Van de 234 pasgeborenen (er is in vier casus sprake geweest van een gemelli-zwangerschap) werden 47 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Geen van de neonaten werd direct post-partum positief getest. Bij 160 neonaten werd gestart met borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Wekelijkse updates van de stand van zaken is te vinden op de volgende websites:

www.perined.nl

www.nvog.nl

www.nvk.nl

www.knov.nlLees ook

22 maart 2023
Corona

Update uitgangspunten corona testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan algemene...
17 januari 2023
Corona

Zwangere vrouw heeft bekende en te verwachten bijwerkingen na coronavaccinatie

Vrouwen die een eerste coronavaccinatie ontvingen tijdens de zwangerschap gaven aan bijwerkingen te hebben ervaren die te verwachten zijn na...
14 september 2022
Corona

Zwangerschap en boosterprik

Binnenkort start de boostervaccinatie campagne (herhaalprik) voor COVID-19. Alleen personen die de basisserie van de COVID-19-vaccinatie al hebben ontvangen, komen...