Na het IZA (Integraal Zorgakkoord) nu ook het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) ondertekend

9 februari 2023

Het Gezond en Actief Leven Akkoord – GALA, waarin de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS gezamenlijk afspraken hebben gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden, is op 3 februari 2023 door deze partijen ondertekend. Dit akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Op basis van dit akkoord kunnen gemeenten een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

Kansrijke start is een prominent thema in het GALA. Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start, waar inmiddels al 267 van de 344 gemeenten een aanpak op hebben, focust zich op deze eerste duizend dagen. Met het GALA wordt invulling gegeven aan de ambitie uit het coalitieakkoord om in elke gemeente een lokale coalitie kansrijke start in te voeren

Het akkoord GALA is aan de Politieke monitor toegevoegd. In deze monitor houden we de voor de geboortezorg relevante Haagse stukken bij.


Lees ook

21 februari 2024
Kansrijke Start

Regiotour 2024 ‘Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour 'Samen voor een Kansrijke Start' in 2023 was een succes waarop we veel enthousiaste reacties kregen! Het CPZ...
20 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwe video’s Rookvrije Start voor zorgprofessionals

Wil je in een paar minuten je kennis bijspijkeren? Rookvrije Start legt in drie nieuwe video’s uit wat een verslaving...
6 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start januari 2024

In de eerste nieuwsbrief Kansrijke Start van 2024 vijf mooie artikelen met o.a. een oproep om je aan te melden...