Na het IZA (Integraal Zorgakkoord) nu ook het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) ondertekend

9 februari 2023

Het Gezond en Actief Leven Akkoord – GALA, waarin de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS gezamenlijk afspraken hebben gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden, is op 3 februari 2023 door deze partijen ondertekend. Dit akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Op basis van dit akkoord kunnen gemeenten een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

Kansrijke start is een prominent thema in het GALA. Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start, waar inmiddels al 267 van de 344 gemeenten een aanpak op hebben, focust zich op deze eerste duizend dagen. Met het GALA wordt invulling gegeven aan de ambitie uit het coalitieakkoord om in elke gemeente een lokale coalitie kansrijke start in te voeren

Het akkoord GALA is aan de Politieke monitor toegevoegd. In deze monitor houden we de voor de geboortezorg relevante Haagse stukken bij.


Lees ook

13 mei 2024
Kansrijke Start

Webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Op 19 juni nodigen we je uit voor een webinar dat draait om een belangrijke vraag: "Wil jij het komende...
30 april 2024
Kansrijke Start

Stimulans beleid Rookvrije Start 2024-2025

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op perinatale sterfte en gezondheidscomplicaties zoals miskramen, vroeggeboorten, luchtweginfecties en kanker. Een zwangerschap...
18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...