Nieuws Na het IZA (Integraal Zorgakkoord) ...

Na het IZA (Integraal Zorgakkoord) nu ook het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) ondertekend

9 februari 2023

Het Gezond en Actief Leven Akkoord – GALA, waarin de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS gezamenlijk afspraken hebben gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden, is op 3 februari 2023 door deze partijen ondertekend. Dit akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Op basis van dit akkoord kunnen gemeenten een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

Kansrijke start is een prominent thema in het GALA. Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start, waar inmiddels al 267 van de 344 gemeenten een aanpak op hebben, focust zich op deze eerste duizend dagen. Met het GALA wordt invulling gegeven aan de ambitie uit het coalitieakkoord om in elke gemeente een lokale coalitie kansrijke start in te voeren

Het akkoord GALA is aan de Politieke monitor toegevoegd. In deze monitor houden we de voor de geboortezorg relevante Haagse stukken bij.


Lees ook

22 maart 2023
Kansrijke Start

Save the date 25 april - webinar 'Centering Zorg en Kansrijke Start'

Op 25 april a.s. organiseren wij, live vanuit de studio, van 20:00 tot 21:00 uur het webinar 'Centering Zorg en...
8 maart 2023
Preventie

Webinar 'Als je elkaars taal niet spreekt'

Geboortezorg voor vrouwen met een vlucht- of migratieachtergrond Op dinsdag 4 april organiseren wij in samenwerking met de Patiëntenfederatie, van...
1 maart 2023
Kansrijke Start

Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start helpt inzicht te krijgen in uitvoering actieprogramma Kansrijke Start

Met de Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start kun je als lokale coalitie inzicht krijgen in de uitvoering van het actieprogramma...