Na het IZA (Integraal Zorgakkoord) nu ook het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) ondertekend

9 februari 2023

Het Gezond en Actief Leven Akkoord – GALA, waarin de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS gezamenlijk afspraken hebben gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden, is op 3 februari 2023 door deze partijen ondertekend. Dit akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Op basis van dit akkoord kunnen gemeenten een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

Kansrijke start is een prominent thema in het GALA. Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start, waar inmiddels al 267 van de 344 gemeenten een aanpak op hebben, focust zich op deze eerste duizend dagen. Met het GALA wordt invulling gegeven aan de ambitie uit het coalitieakkoord om in elke gemeente een lokale coalitie kansrijke start in te voeren

Het akkoord GALA is aan de Politieke monitor toegevoegd. In deze monitor houden we de voor de geboortezorg relevante Haagse stukken bij.


Lees ook

18 september 2023
Kansrijke Start

Vacature projectleider Kansrijke Ontmoetingen

Het CPZ is per direct op zoek naar een enthousiaste projectleider! Het actieprogramma Kansrijke Start van het Ministerie van VWS...
7 september 2023
Kansrijke Start

Kansrijke Start 5 jaar: maken jullie het verschil?

Een belangrijke pijler van het Actieprogramma Kansrijke Start is het stimuleren van de verbinding tussen het medisch en sociaal domein,...
30 augustus 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - Weer aan de slag met Kansrijke Start

In deze editie van de nieuwsbrief Kansrijke Start is de uitnodiging van Kansrijke Start 5 jaar: maak het verschil! opgenomen....