Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

1 mei 2024

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat het erg goed met het transformatieproces maar gaat hier nog wel meer tijd overheen.

Met deze brief biedt de minister een aantal producten aan de Kamer aan, die ter ondersteuning dienen van het verder ontwikkelen van de regionale samenwerking:
o Een impressie van een onderzoeksbureau van de belangrijkste aspecten en voorkomende varianten bij de inrichting van regionale governance.
o Een populatiegerichte gezondheidscyclus die domeinoverstijgende regionale samenwerkingsverbanden ondersteunt bij het verder brengen van een populatiegerichte werkwijze.
o Een onderzoek over hoe VWS structureel een betekenisvolle rol kan vervullen binnen regionale samenwerkingsverbanden.

Op 12 februari waren er 183 transformatieplannen ingediend, waarvan 88 plannen door de snelle toets zijn gekomen. 14 zijn definitief goedgekeurd. Volgens de minister is de informatiebehoefte voor potentiële planvormers- en indieners groot. Daarom zijn in het BO IZA afspraken gemaakt over het delen van werkzame elementen om plannen sneller te kunnen opschalen en te leren van reeds goedgekeurde plannen.

De minister geeft aan dat er daarnaast afspraken zijn gemaakt over het op maat zoeken naar een oplossing voor het bevoorschotten van plannen en de transparantie t.a.v. volledig goedgekeurde plannen.

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd over de voortgang van de Basisgegevensset zorg en de overige gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

De Kamerbrief voortgang IZA: IZA-congres, de voortgangsrapportage IZA, het rapport leren van regionale samenwerkingsstructuren in ontwikkeling, een onderzoek Naar een betekenisvolle rol binnen regionale samenwerkingsverbanden en tenslotte het rapport Populatiegerichte gezondheidscyclus vind je hier.


Lees ook

8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Veronique Esman (NVZ) nieuw bestuurslid CPZ

Het CPZ bestuur heeft per 1 januari 2024 Veronique Esman benoemd als bestuurslid op voordracht van de NVZ. Veronique volgt...