MijnPerined wordt verbeterd

4 mei 2021

N.a.v. de vele vragen en uitdagingen die de geboortezorgpartijen ervaren met de aanlevering van en de rapportages over de Perineddata, zijn er de afgelopen tijd door partijen vele initiatieven geweest om verbeteringen voor te stellen. Aanlevering en rapportage is een continu aandachtspunt van de werkgroep Indicatoren. Deze werkgroep wordt voorgezeten door het CPZ en kent, dankzij deelname van alle geboortzorgpartijen, een enorme drive om te verbeteren. Ook de KNOV en de Federatie VSV’s hebben sessies met het veld gehouden om verbetersignalen en toelichtingen uit te wisselen.

MijnPerined

Over de opbrengst van de inventarisaties zijn inmiddels vruchtbare gesprekken geweest met Perined. Er is uitleg en inzicht uitgewisseld; allemaal met als doel om ‘het veld’ echt met de Perineddata aan de slag te laten gaan. Perined heeft inmiddels een mooi, nieuw rapportagetool gepresenteerd: MijnPerined.

Feedback mogelijk

De komende maanden wordt mijnPerined verder verbeterd. Op de Perined-website zal binnenkort een overzicht komen met de al ontwikkelde en de nog openstaande wensen. Zo kun je zien welke ontwikkelingen er aan komen. Feedback kan naar Perined gestuurd worden via het formulier op de website of via info@perined.nl.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...