MijnPerined wordt verbeterd

4 mei 2021

N.a.v. de vele vragen en uitdagingen die de geboortezorgpartijen ervaren met de aanlevering van en de rapportages over de Perineddata, zijn er de afgelopen tijd door partijen vele initiatieven geweest om verbeteringen voor te stellen. Aanlevering en rapportage is een continu aandachtspunt van de werkgroep Indicatoren. Deze werkgroep wordt voorgezeten door het CPZ en kent, dankzij deelname van alle geboortzorgpartijen, een enorme drive om te verbeteren. Ook de KNOV en de Federatie VSV’s hebben sessies met het veld gehouden om verbetersignalen en toelichtingen uit te wisselen.

MijnPerined

Over de opbrengst van de inventarisaties zijn inmiddels vruchtbare gesprekken geweest met Perined. Er is uitleg en inzicht uitgewisseld; allemaal met als doel om ‘het veld’ echt met de Perineddata aan de slag te laten gaan. Perined heeft inmiddels een mooi, nieuw rapportagetool gepresenteerd: MijnPerined.

Feedback mogelijk

De komende maanden wordt mijnPerined verder verbeterd. Op de Perined-website zal binnenkort een overzicht komen met de al ontwikkelde en de nog openstaande wensen. Zo kun je zien welke ontwikkelingen er aan komen. Feedback kan naar Perined gestuurd worden via het formulier op de website of via info@perined.nl.


Lees ook

21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...
21 september 2023
Kwaliteit

Webinar 'Samen beslissen - ervaringen in de praktijk'

Op dinsdag 10 oktober organiseren wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland van 20.00 tot 21.00 uur het webinar over het...