MijnPerined wordt verbeterd

4 mei 2021

N.a.v. de vele vragen en uitdagingen die de geboortezorgpartijen ervaren met de aanlevering van en de rapportages over de Perineddata, zijn er de afgelopen tijd door partijen vele initiatieven geweest om verbeteringen voor te stellen. Aanlevering en rapportage is een continu aandachtspunt van de werkgroep Indicatoren. Deze werkgroep wordt voorgezeten door het CPZ en kent, dankzij deelname van alle geboortzorgpartijen, een enorme drive om te verbeteren. Ook de KNOV en de Federatie VSV’s hebben sessies met het veld gehouden om verbetersignalen en toelichtingen uit te wisselen.

MijnPerined

Over de opbrengst van de inventarisaties zijn inmiddels vruchtbare gesprekken geweest met Perined. Er is uitleg en inzicht uitgewisseld; allemaal met als doel om ‘het veld’ echt met de Perineddata aan de slag te laten gaan. Perined heeft inmiddels een mooi, nieuw rapportagetool gepresenteerd: MijnPerined.

Feedback mogelijk

De komende maanden wordt mijnPerined verder verbeterd. Op de Perined-website zal binnenkort een overzicht komen met de al ontwikkelde en de nog openstaande wensen. Zo kun je zien welke ontwikkelingen er aan komen. Feedback kan naar Perined gestuurd worden via het formulier op de website of via info@perined.nl.


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.