Meld je aan voor de training Samen Beslissen in de geboortezorg (Amsterdam UMC)

Overzicht
Home > nieuws > Meld je aan voor de training Samen Beslissen in de geboortezorg (Amsterdam UMC)

Wil je jezelf als geboortezorg professional verder ontwikkelen in Samen Beslissen (shared decision-making) en daarmee direct een bijdrage leveren aan het verbeteren van de integrale geboortezorg?

Het Amsterdam UMC ontwikkelt een digitale tool en een training voor professionals om Samen Beslissen in de integrale geboortezorg te ondersteunen, waarbij extra aandacht is voor het thema gezondheidsvaardigheden. De training wordt ontwikkeld binnen het project ‘Shared decision-making in integrated maternity care’ (Shared Mind).

De eerste training wordt georganiseerd op 30 november van 12:00 tot 15:00 uur in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Deelname aan de training bestaat uit drie onderdelen, namelijk tweemaal online simulatiegesprekken met twee actrices (voorafgaand met aanvullend interview en na de training) en de fysieke trainingsbijeenkomst zelf.

Verloskundigen en gynaecologen worden daarnaast ook gevraagd om de geleerde vaardigheden en digitale tool in de praktijk toe te passen en zowel voor de eerste simulatiegesprekken als na de training een korte vragenlijst in te vullen en uit te zetten onder vier cliënten.

Voor wie is de training ontworpen?

De training is bedoeld voor geboortezorgprofessionals die zwangere of recent bevallen vrouwen begeleiden, zoals verloskundigen, gynaecologen, arts-assistenten, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en kraamverzorgers.

Aanmelden via: Laxsini Murugesu (l.murugesu@amsterdamumc.nl).
De training zal meerdere keren worden gegeven. Mocht 30 november niet schikken, dan kun je je alsnog aanmelden en word je ingedeeld bij één van de volgende sessies.

Laxsini Murugesu, PhD student

mede namens Dr. Mirjam Fransen, Dr. Olga Damman
Afdeling Public and Occupational Health (POH)
Amsterdam UMC, Locatie AMC