Meer onderzoek nodig naar sterfte rondom geboorte in Nederland

22 december 2022

Nederland neemt opnieuw een middenpositie in qua geboortesterftecijfer ten opzichte van de andere onderzochte Europese landen. Sterfte rondom de geboorte in Nederland is sinds 2004 weliswaar aanzienlijk gedaald maar lijkt nu te stagneren waar andere Europese landen nog wel een daling laten zien. Nederland neemt plek nummer 14 van 23 in op de Europese ladder. Dit kan en moet beter. Daarom wordt onder leiding van Lector Ageeth Rosman de komende jaren onderzoek doen naar deze geboortesterfte.

Binnen het lectoraat Audit en Registratie, een samenwerkingsverband tussen Perined, Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam en de Verloskunde Academie Rotterdam, heeft lector Ageeth Rosman een expertgroep opgericht die zich gaat richten op de perinatale sterfte vanaf 2015. In deze expertgroep zitten hoogleraren en onderzoekers van alle universiteiten en onderzoeksgroepen uit de geboortezorg. Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht waarom kinderen overlijden tijdens de zwangerschap of direct na de geboorte.

Duiding van perinatale sterfte vraagt om meer informatie dan wat er standaard in Nederland geregistreerd wordt. Je zou graag inzicht willen hebben in wat er nu echt gebeurd is, hoe het kon gebeuren en welke professionele rollen erbij betrokken waren. Ik wil mij hardmaken voor breed onderzoek naar perinatale sterfte in een multidisciplinair verband

Ageeth Rosman, lector Audit en Registratie

Uit eerder onderzoek weten we dat geboortesterfte samenhangt met vier grote aandoeningen: vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht, aangeboren afwijkingen en een slechte start bij de geboorte (een lage Apgarscore). Maar het zijn niet alleen medische factoren die bijdroegen aan perinatale sterfte, maar ook niet medische risicofactoren zoals bijvoorbeeld armoede, lage gezondheidsvaardigheden en schulden. Met hulp van andere hogescholen en onderzoeksgroepen worden alle sterftegevallen uit de periode 2015-2021 opnieuw bekeken om te onderzoeken of, en wat we hebben gemist en vooral wat we er met de kennis van vandaag, van kunnen leren. Meer informatie? >>


Lees ook

20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...
21 februari 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2023

Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen moeten voor de eerste maandag van maart (4 maart 2024) de records bij Perined hebben aangeleverd voor...