Meer onderzoek nodig naar sterfte rondom geboorte in Nederland

22 december 2022

Nederland neemt opnieuw een middenpositie in qua geboortesterftecijfer ten opzichte van de andere onderzochte Europese landen. Sterfte rondom de geboorte in Nederland is sinds 2004 weliswaar aanzienlijk gedaald maar lijkt nu te stagneren waar andere Europese landen nog wel een daling laten zien. Nederland neemt plek nummer 14 van 23 in op de Europese ladder. Dit kan en moet beter. Daarom wordt onder leiding van Lector Ageeth Rosman de komende jaren onderzoek doen naar deze geboortesterfte.

Binnen het lectoraat Audit en Registratie, een samenwerkingsverband tussen Perined, Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam en de Verloskunde Academie Rotterdam, heeft lector Ageeth Rosman een expertgroep opgericht die zich gaat richten op de perinatale sterfte vanaf 2015. In deze expertgroep zitten hoogleraren en onderzoekers van alle universiteiten en onderzoeksgroepen uit de geboortezorg. Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht waarom kinderen overlijden tijdens de zwangerschap of direct na de geboorte.

Duiding van perinatale sterfte vraagt om meer informatie dan wat er standaard in Nederland geregistreerd wordt. Je zou graag inzicht willen hebben in wat er nu echt gebeurd is, hoe het kon gebeuren en welke professionele rollen erbij betrokken waren. Ik wil mij hardmaken voor breed onderzoek naar perinatale sterfte in een multidisciplinair verband

Ageeth Rosman, lector Audit en Registratie

Uit eerder onderzoek weten we dat geboortesterfte samenhangt met vier grote aandoeningen: vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht, aangeboren afwijkingen en een slechte start bij de geboorte (een lage Apgarscore). Maar het zijn niet alleen medische factoren die bijdroegen aan perinatale sterfte, maar ook niet medische risicofactoren zoals bijvoorbeeld armoede, lage gezondheidsvaardigheden en schulden. Met hulp van andere hogescholen en onderzoeksgroepen worden alle sterftegevallen uit de periode 2015-2021 opnieuw bekeken om te onderzoeken of, en wat we hebben gemist en vooral wat we er met de kennis van vandaag, van kunnen leren. Meer informatie? >>


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.