LPZ Capaciteitsdashboard helpt geboortezorg

30 september 2021

De berichten over capaciteitstekorten in de zorg zijn alom aanwezig helaas. Ook in de geboortezorg is de problematiek bekend. Het is belangrijk om over de problematiek met het ROAZ in jouw regio contact op te nemen. Meerdere regio’s zijn al met capaciteitsdashboard aan de slag! CPZ agendeert het onderwerp bij zowel de LNAZ als de ROAZ-en.

Realtime capaciteitsdashboard helpt

In de regio Zuidwest-Nederland hebben de gezamenlijke geboortezorgprofessionals een vernieuwd capaciteitsdashboard in gebruik genomen. In dit dashboard wordt inzichtelijk gemaakt wat de beddencapaciteit is op de verlos- en verblijfkamers en de neonatologie-afdelingen van de ziekenhuizen in de regio. Het dashboard is direct gekoppeld aan het ziekenhuisinformatiesysteem, waardoor realtime informatie beschikbaar is. 

Koppeling tussen eerste, tweede en derde lijn

Het dashboard is niet alleen voor de ziekenhuizen bedoeld, maar vooral ook voor de verloskundigen. De verloskundigen kunnen in één oogopslag zien – via hun mobile device – waar plek is voor de client om te bevallen. Dit levert voor de verloskundige tijdwinst op en meer duidelijkheid en rust voor de client.

Aan de slag: zoek contact met het ROAZ

Alle 10 ziekenhuizen en het Geboortecentrum Sophia in de ROAZ regio Zuidwest-Nederland zijn aangesloten op dit LPZ dashboard. Het dashboard maakt onderdeel uit van het LPZ (Landelijk Platform Zorgcoördinatie (lnaz.nl) dashboard dat vanuit de LNAZ wordt gefaciliteerd en waarop o.a. ook de Covid-bedden capaciteit en de SEH capaciteit inzichtelijk wordt gemaakt.

Meer weten over het LPZ dashboard geboortezorg? Neem contact op met projectleider Hiske Ernst-Smelt via capaciteit.geboortezorg@erasmusmc.nl

voorbeeld dashboard

Kijk ook naar NOS Journaal gemist? Start met kijken op NPO Start, vanaf 2:01 


Lees ook

27 november 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Geboortezorgpartijen gaan aan de slag met gezamenlijk plan van aanpak capaciteitsproblematiek

Het is al langere tijd duidelijk dat de toegankelijkheid van de geboortezorg onder druk staat vanwege capaciteitsproblemen. In het najaar...
7 september 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Flexibiliseren aanspraak kraamzorg

In 2024 wordt er een wijziging doorgevoerd in het basispakket van de Zorgverzekeringswet 2023 op het gebied van kraamzorg. In...
5 juli 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Per direct tariefverhoging kraamzorg en toeslag CenteringZwangerschap in 2024

NZa helpt mee de kraamzorg toegankelijk te houden door per direct een extra toeslagprestatie 'integrale geboortezorg' voor kraamzorg mogelijk te maken.