Nieuws LPZ Capaciteitsdashboard helpt gebo...

LPZ Capaciteitsdashboard helpt geboortezorg

30 september 2021

De berichten over capaciteitstekorten in de zorg zijn alom aanwezig helaas. Ook in de geboortezorg is de problematiek bekend. Het is belangrijk om over de problematiek met het ROAZ in jouw regio contact op te nemen. Meerdere regio’s zijn al met capaciteitsdashboard aan de slag! CPZ agendeert het onderwerp bij zowel de LNAZ als de ROAZ-en.

Realtime capaciteitsdashboard helpt

In de regio Zuidwest-Nederland hebben de gezamenlijke geboortezorgprofessionals een vernieuwd capaciteitsdashboard in gebruik genomen. In dit dashboard wordt inzichtelijk gemaakt wat de beddencapaciteit is op de verlos- en verblijfkamers en de neonatologie-afdelingen van de ziekenhuizen in de regio. Het dashboard is direct gekoppeld aan het ziekenhuisinformatiesysteem, waardoor realtime informatie beschikbaar is. 

Koppeling tussen eerste, tweede en derde lijn

Het dashboard is niet alleen voor de ziekenhuizen bedoeld, maar vooral ook voor de verloskundigen. De verloskundigen kunnen in één oogopslag zien – via hun mobile device – waar plek is voor de client om te bevallen. Dit levert voor de verloskundige tijdwinst op en meer duidelijkheid en rust voor de client.

Aan de slag: zoek contact met het ROAZ

Alle 10 ziekenhuizen en het Geboortecentrum Sophia in de ROAZ regio Zuidwest-Nederland zijn aangesloten op dit LPZ dashboard. Het dashboard maakt onderdeel uit van het LPZ (Landelijk Platform Zorgcoördinatie (lnaz.nl) dashboard dat vanuit de LNAZ wordt gefaciliteerd en waarop o.a. ook de Covid-bedden capaciteit en de SEH capaciteit inzichtelijk wordt gemaakt.

Meer weten over het LPZ dashboard geboortezorg? Neem contact op met projectleider Hiske Ernst-Smelt via capaciteit.geboortezorg@erasmusmc.nl

voorbeeld dashboard

Kijk ook naar NOS Journaal gemist? Start met kijken op NPO Start, vanaf 2:01 


Lees ook

20 januari 2022
Capaciteit & toegankelijkheid

ROAZ-voorzitters reageren positief op capaciteitsoproep CPZ

In de verschillende ROAZ-regio's is positief gereageerd op de brief die het CPZ op 17 januari jl verstuurde. Met de...
8 oktober 2021
Capaciteit & toegankelijkheid

CPZ vraagt aandacht voor capaciteitsproblematiek

Met een brief aan de voorzitters van de ROAZ-en heeft het CPZ op 4 oktober 2021 aandacht gevraagd voor de...
16 februari 2021
Capaciteit & toegankelijkheid

Inbreng internetconsultatie 'Zorg voor de Toekomst'

De nota Zorg voor de Toekomst wordt door het ministerie gezien als een discussienota bedoeld om het gesprek met partijen...