Kwaliteitscriteria vanuit cliëntperspectief

Overzicht
Home > nieuws > Kwaliteitscriteria vanuit cliëntperspectief

Wat vinden cliënten goede integrale geboortezorg?

Om deze vraag te beantwoorden heeft Patientenfederatie Nederland samen met andere clientenorganisaties in de geboortezorg een achterbanraadpleging gedaan onder een groot aantal (aanstaande) moeders. Samen met deze moeders zijn kwaliteitscriteria voor de integrale geboortezorg opgesteld. Deze resultaten zijn gebruikt voor de Zorgstandaard Integrale geboortezorg, maar kunnen zeker ook worden gebruikt voor andere (kwaliteits)doeleinden.