Kwaliteitscriteria vanuit cliëntperspectief

15 december 2016

Wat vinden cliënten goede integrale geboortezorg?

Om deze vraag te beantwoorden heeft Patientenfederatie Nederland samen met andere clientenorganisaties in de geboortezorg een achterbanraadpleging gedaan onder een groot aantal (aanstaande) moeders. Samen met deze moeders zijn kwaliteitscriteria voor de integrale geboortezorg opgesteld. Deze resultaten zijn gebruikt voor de Zorgstandaard Integrale geboortezorg, maar kunnen zeker ook worden gebruikt voor andere (kwaliteits)doeleinden. 


Lees ook

21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...
21 september 2023
Kwaliteit

Webinar 'Samen beslissen - ervaringen in de praktijk'

Op dinsdag 10 oktober organiseren wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland van 20.00 tot 21.00 uur het webinar over het...