Nieuws Kuipers: Beleidsagenda toekomstbest...

Kuipers: Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

16 november 2022

Minister Kuipers heeft onlangs de beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op 9/11/2022 is er in de kamer gedebatteerd over de agenda.

Het grootste punt is de zorg van de oppositie (en CDA) over concentratie van spoedzorg. Partijen zijn bang dat kleine ziekenhuizen dan omvallen. Nabijheid is volgens het CDA en de oppositie een belangrijk kwaliteitsaspect van acute zorg. Kuipers maakt juist onderscheid tussen hoogcomplexe en laagcomplexe spoed (en vervolg)zorg. En Kuipers benadrukt dat de kwaliteit van de acute zorg nu wel dichtbij maar niet goed is. Dat moet anders.

Er is in het debat een aantal maal over de acute verloskunde gesproken. Ook hier hebben verschillende kamerleden ingebracht dat de bevalling in een ziekenhuis dichtbij mogelijk moet blijven.

De kern van de beleidsagenda

De beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg kent drie kernpunten en zes uitgangspunten:

Kernpunten

De beleidsagenda bevat acties op 3 kernpunten:

  • 1 . kwaliteit
  • 2. zorgcoördinatie
  • 3. samenwerking

Ad 1: Kwaliteit

  • Kwaliteit van acute zorg moet voor iedereen goed zijn
  • Niet haalbaar om alle vormen van acute zorg op elke plek in Nederland aan te bieden

Ad 2: Zorg coördinatie

  • Partijen worden gevraagd om vanaf het derde kwartaal 2023 zorgcoördinatie landsdekkend in te richten
  • Structurele inbedding regionaal en landelijk inzicht in zorgcapaciteit
  • Vroegtijdig signaleren/afwenden/opvangen van topdrukte, patientenspreiding

Ad 3: Samenwerking

  • Elke ROAZ-regio stelt een regiobeeld op. En obv regiobeeld een regioplan voor toekomstbestendig organiseren van de acute zorg in de regio


Lees ook

23 maart 2023
CPZ algemeen nieuws

Interview met bestuursvoorzitter Marjolein ten Kroode

Sinds 1 oktober 2022 is Marjolein ten Kroode onafhankelijk bestuursvoorzitter van het College Perinatale Zorg. Gedurende haar loopbaan heeft ze...
22 maart 2023
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief over voortgang en 1e wapenfeiten Integraal Zorgakkoord (IZA)

De Ministers Kuipers, Helder en staatssecretaris Van Ooijen informeren de Tweede Kamer de over de voortgang van het Integraal Zorgakkoord. De Kamerbrief bevat vooral heel veel procesafspraken die gemaakt zijn, ambities die zijn omarmd door partijen, verkenningen die in uitvoering staan en beloften die in het tweede kwartaal van dit jaar ingelost gaan worden.
6 maart 2023
CPZ algemeen nieuws

Wetenschappelijke subsidieronde voor onderzoek vroeggeboorte

Ben je onderzoeker met een eigen onderzoek gericht op vroeggeboorte? Dan kun je in aanmerking komen voor een persoonsgebonden beurs...