Kuipers: Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

16 november 2022

Minister Kuipers heeft onlangs de beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op 9/11/2022 is er in de kamer gedebatteerd over de agenda.

Het grootste punt is de zorg van de oppositie (en CDA) over concentratie van spoedzorg. Partijen zijn bang dat kleine ziekenhuizen dan omvallen. Nabijheid is volgens het CDA en de oppositie een belangrijk kwaliteitsaspect van acute zorg. Kuipers maakt juist onderscheid tussen hoogcomplexe en laagcomplexe spoed (en vervolg)zorg. En Kuipers benadrukt dat de kwaliteit van de acute zorg nu wel dichtbij maar niet goed is. Dat moet anders.

Er is in het debat een aantal maal over de acute verloskunde gesproken. Ook hier hebben verschillende kamerleden ingebracht dat de bevalling in een ziekenhuis dichtbij mogelijk moet blijven.

De kern van de beleidsagenda

De beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg kent drie kernpunten en zes uitgangspunten:

Kernpunten

De beleidsagenda bevat acties op 3 kernpunten:

  • 1 . kwaliteit
  • 2. zorgcoördinatie
  • 3. samenwerking

Ad 1: Kwaliteit

  • Kwaliteit van acute zorg moet voor iedereen goed zijn
  • Niet haalbaar om alle vormen van acute zorg op elke plek in Nederland aan te bieden

Ad 2: Zorg coördinatie

  • Partijen worden gevraagd om vanaf het derde kwartaal 2023 zorgcoördinatie landsdekkend in te richten
  • Structurele inbedding regionaal en landelijk inzicht in zorgcapaciteit
  • Vroegtijdig signaleren/afwenden/opvangen van topdrukte, patientenspreiding

Ad 3: Samenwerking

  • Elke ROAZ-regio stelt een regiobeeld op. En obv regiobeeld een regioplan voor toekomstbestendig organiseren van de acute zorg in de regio


Lees ook

17 juli 2024
CPZ algemeen nieuws

Jaarverslag CPZ 2023: ‘Samen sterker voor de geboortezorg’

Het jaarverslag 2023 van het CPZ is gepubliceerd. In 2023 ondersteunde CPZ verschillende thema’s en projecten binnen de geboortezorgsector en...
3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...
8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...